Forside

Velkommen til min side om mikrobiologi. På denne side, vil du lære om mange aspekter af grundlæggende mikrobiologi. Teksterne er skrevet på et let forståeligt sprog, og til hvert kapitel er der et resume over kapitlets indhold, samt nogle eksempler op opgaver der relaterer sig til kapitlet, som man kan løse. Efter kapitelspørgsmålene, findes der et svarark, med svarene på kapitelspørgsmålene. Niveauet henvender sig primært til folkeskole- og gymnasieklasser, og tildels studerende på de sundhedsfaglige uddannelser.

1. Den mikrobielle verden og dig

2. Iagttagelse af mikroorganismer gennem mikroskop

3. Funktionel anatomi for prokaryote og eukaryote celler

4. Mikrobiel metabolisme

5. Mikrobiel vækst

6. Mikrobiel genetik

7. Bioteknologi og DNA teknologi

8. Klassifikation af mikroorganismer

9. Prokaryoterne – Domænerne Bacteria og Archaea

10. Eukaryoterne: Svampe, alger, protozoer og helminter

11. Vira, viroider og prioner

12. Principper for sygdom og epidemiologi

13. Mikrobielle mekanismer i patogenicitet

14. Den medfødte immunitet – Værtens ikke-specifikke forsvar

15. Den adaptive immunitet – Værtens specifikke forsvar

16. Antimikrobielle stoffer

17. Miljømikrobiologi

18. Anvendt og industriel mikrobiologi