1.6 – Den mikrobielle verden og dig – Resumé

Kapitelresumé

1.1 Mikroorganismer i vores dagligdag

 • Levende ting der er for små til at kunne ses med det blotte øje, kaldes mikroorganismer.
 • Mikroorganismer er vigtige for at bevare Jordens økologiske balance.
 • Nogle mikroorganismer lever i mennesker og andre dyr og er nødvendige for at bevare et godt helbred.
 • Nogle mikroorganismer anvendes til fremstilling af fødevarer og kemikalier.
 • Nogle mikroorganismer kan forårsage sygdom.

1.2 Mikroorganismers navngivning og klassificering

1.2.1 Nomenklatur

 • I nomenklatursystemet opfundet af Carolus Linnaeus (1735), er hver levende organisme tildelt to navne.
 • De to navne består af en slægt og et specifikt artsnavn, begge understreget eller skrevet i kursiv.

1.2.2 Typer af mikroorganismer

 • Bakterier er encellede organismer. Fordi de ikke har nogle cellekerner, er cellerne beskrevet som prokaryotisk.
 • De fleste bakterier, har en peptidoglycan cellevæg; de deles ved binær fission og kan have flageller.
 • Bakterier kan anvende en lang række kemiske stoffer som ernæring.
 • Archaea består af prokaryote celler; de mangler peptidoglycan i deres cellevægge.
 • Archaea omfatter methanogener, ekstremt halofile og ekstremt termofile.
 • Fungi (svampe, skimmel og gær) har eukaryote celler (celler med en ægte kerne). De fleste svampe er flercellede.
 • Svampe opnår næringsstoffer, ved at absorbere organisk materiale fra deres omgivende miljø.
 • Protozoer er encellede eukaryoter.
 • Protozoer opnår næring ved absorption eller indtagelse gennem specialiserede strukturer.
 • Alger er encellede eller flercellede eukaryoter, der opnår næring ved fotosyntese.
 • Alger producerer oxygen og kulhydrater, der anvendes af andre organismer.
 • Virus er ikke-cellulære enheder, der er parasitter til andre celler.
 • Virus består af en nukleinsyrekerne (DNA eller RNA) omgivet af en proteinkappe. En kapsel kan omgive kappen.
 • De vigtigste grupper af flercellede dyreparasitter er fladorme og rundorme, samlet kaldet helminter (indvoldsorm).
 • De mikroskopiske stadier i livscyklussen for helminter bliver identificeret med traditionelle mikrobiologiske metoder.

1.2.3 Klassifikation af mikroorganismer

 • Alle organismer klassificeres i Bacteria, Archaea og Eukaryota. Eukaryota inkluderer protister, svampe, planter og dyr.

1.3 Mikrobiologiens historie – kort fortalt

1.3.1 De første observationer

 • Hookes observationer lagde grunden til udvikling af celleteorien, det koncept, at alle ting er sammensat af celler.
 • Anton van Leeuwenhoek, var den første til at iagttage levende mikroorganismer, ved anvendelse af et simpelt mikroskop (1673)

1.3.2 Debatten om spontan genese

 • Indtil midten af 1880’erne, troede mange mennesker på spontan genese, tanken om, at levende organismer kan opstå fra ikke-levende stof.
 • Francesco Redi beviste, at maddiker kun fremkommer på rådnende kød, når fluer er i stand til at lægge deres æg på kødet (1668).
 • John Needham hævdede, at mikroorganismer kunne opstå spontant i opvarmet nærringsbouillon (1745).
 • Lazzaro Spallanzani gentog Needhams eksperimenter og foreslog, at Needhams resultater skyldtes mikroorganismer i den luft der kom i kontakt med næringsbouillonen.
 • Rudolf Virchow indførte begrebet biogenese: levende celler kan kun opstå fra allerede eksisterende celler (1858).
 • Louis Pasteur beviste, at der er mikroorganismer overalt i luften og fremlagde dermed beviset for biogenese (1861).
 • Pasteurs opdagelser, har ført til udviklingen af aseptiske teknikker, der anvendes i laboratorier og til medicinske procedurer, for at forhindre forurening med mikroorganismer.

1.3.4 Mikrobiologiens guldalder

 • Videnskaben om mikrobiologi, avancerede hurtigt mellem 1857 og 1914.
 • Pasteur fandt, at gær kunne fermenterer sukkerarter til alkohol og at bakterier kunne oxidere alkoholen til eddikesyre.
 • En opvarmningsproces, kaldet pasteurisering, anvendes til at dræbe bakterier i nogle alkoholholdige drikkevarer og i mælk.
 • Agostino Bassi (1835) og Pasteur (1865), viste en årsagsforbindelse mellem mikroorganismer og sygdom.
 • Joseph Lister, indførte brug af desinfektionsmidler for at rense kirurgiske sår, for at kontrollere infektioner hos mennesker (1860’erne).
 • Robert Koch beviste, at mikroorganismer forårsager sygdom. Han brugte en sekvens af procedurer, nu kaldet Kochs postulater (1876), der stadig anvendes i dag til at bevise, at en bestemt mikroorganisme forårsager en bestemt sygdom.
 • I 1798, vise Edward Jenner, at podning med kokoppematerie giver mennesker immunitet over for skoldkopper.
 • Omkring 1880, opdagede Pasteur, at avirulente bakterier kunne anvendes som en vaccine mod fjerkræskolera.
 • Moderne vacciner, fremstilles af levende avirulente mikroorganismer, eller dræbte patogener, fra isolerede komponenter af patogener eller ved rekombinerende DNA teknikker.

1.3.5 Fødslen af den moderne kemoterapi – Drømmen om den ”Magiske Kugle”

 • Kemoterapi, er den kemiske behandling af en sygdom.
 • To typer af kemoterapeutiske stoffer er: syntetiske stoffer (kemisk forberedt i et laboratorium) og antibiotika (stoffer der produceres naturligt af bakterier og svampe, som hæmmer væksten af andre bakterier og svampe).
 • Paus Ehrlich introducerede et arsenholdigt kemikalie, kaldet salvarsan, til behandling af syfilis (1910).
 • Alexander Flemming iagttog, at Penicillium svampe hæmmede væksten af en bakteriekultur. Han kaldte den aktive ingrediens for penicillin (1928).
 • Forskere forsøger at løse problemet med resistente mikroorganismer.

1.3.6 Moderne udviklinger i mikrobiologien

 • Bakteriologi er studiet af bakterier, mykologi er studiet af svampe og parasitologi er studiet af parasitiske protozoer og orme.
 • Mikrobiologer bruger genomik, undersøgelse af alle generne i en organisme, til at klassificere bakterier, svampe og protozoer.
 • Studiet af AIDS, analyse af interferoners virkning og udviklingen af nye vacciner, er blandt de aktuelle forskningsinteresser i immunologi.
 • Nye teknikker i molekylærbiologi og elektronmikroskopi, har givet værktøjer til at fremme vores viden om virologi.
 • Udviklingen af rekombinerende DNA teknologi, har hjulpet med at fremme alle grene af mikrobiologien.

1.4 Mikroorganismer og menneskers sundhed

 • Mikroorganismer nedbryder døde planter og dyr og genbruger kemiske elementer, så de kan anvendes af planter og dyr.
 • Bakterier anvendes til at nedbryde organisk materiale i spildevand.
 • Bioremedieringsprocesser, bruger bakterier til at rydde op i giftigt affald.
 • Bakterier, der forårsager sygdomme hos insekter, anvendes som biologisk kontrol af skadelige insekter. Biologisk kontroller er specifikke for skadedyret og skader ikke miljøet.
 • Brug af mikroorganismer til fremstilling af produkter som for eksempel fødevarer og kemikalier, kaldes bioteknologi.
 • Ved brug af rekombineret DNA, kan bakterier producere vigtige stoffer, som for eksempel proteiner, vacciner og enzymer.
 • I genterapi bliver vira, anvendt som bærere af erstatninger for defekte eller manglende gener i humane celler.
 • Genetisk modificerede bakterier anvendes i landbruget, for at beskytte planter fra frost og insekter og til at forbedre holdbarheden.

1.5 Mikroorganismer og menneskers sygdom

 • Alle har mikroorganismer i og på kroppen; disse udgør den normale mikrobiota eller –flora.
 • Sygdomsfremkaldende egenskaber for en art og værtens modstandskraft, er vigtige for om en person kan smittes med en sygdom.
 • Bakterielle fællesskaber, der danner slimede lag på overflader, kaldes biofilm.
 • En infektionssygdom, er en sygdom hvor patogener invaderer en modtagelig vært.
 • En fremspirende infektionssygdom, er en ny eller ændret sygdom, der viser en stigning i forekomsten over den seneste tid, eller et potentiale til at stige i den nærmeste fremtid.
← Forsiden 1.7 – Kapitelspørgsmål →