1.8 – Den mikrobielle verden og dig – Svarark

Redegør for følgende:

1. Folk kom til at tro, at levende organismer opstod fra ikke-levende stof, fordi de så fluer komme ud af gødning, maddiker komme ud af døde dyr og mikroorganismer optræde i væsker efter en dag eller to.

2.

a. Visse mikroorganismer forårsager sygdomme hos insekter. Mikroorganismer der dræber insekter, kan være effektive biologiske bekæmpelsesmidler, fordi de er specifikke til skadedyret og ikke forbliver i miljøet.

b. Kulstof, oxygen, nitrogen, svovl og phosphor er nødvendige for alle levende organismer. Mikroorganismer omdanner disse grundstoffer til former, der er nyttige for andre organismer. Mange bakterier nedbryder materiale og frigiver kuldioxid i atmosfæren, som planter kan bruge. Nogle bakterier kan tage nitrogen fra atmosfæren og omdanne det til en form, som planter og andre mikroorganismer kan bruge.

c. Den normale mikrobiota af mikroorganismer, findes både i og på den menneskelige krop. De forårsager normalt ikke sygdom og kan være nyttige.

d. Organisk stof i spildevand, nedbrydes af bakterier til kuldioxid, nitrater, phosphater, sulfater og andre uorganiske forbindelser i rensningsanlæg.

e. Rekombinerende DNA teknikker, har resulteret i indsættelse af genet for insulinproduktion i bakterier. Disse bakterier kan producere humant insulin billigt.

f. Mikroorganismer kan anvendes som vacciner. Nogle mikroorganismer kan være genetisk modificerede, så de producerer komponenter til fremstilling af vacciner.

g. Biofilm er aggregerede bakterier, der bindes til hinanden og til en fast overflade.

3.

a. 1, 3 c. 1, 4, 5 e. 5 g. 4
b. 8 d. 2 f. 3 h. 7

4.

a. 7 c. 3 e. 6 g. 1
b. 4 d. 2 f. 5

5.

a. 11 e. 3 i. 1 m. 7 q. 13
b. 14 f. 9 j. 12 n. 5 r. 16
c. 15 g. 10 k. 18 o. 6
d. 17 h. 2 l. 4 p. 8

6.

a. B. thuringiensis bliver solgt som et biologisk insekticid
b. Saccharomyces er gæren der bruges til fremstilling af brød, vin og øl

7. Bakterier

8.

Flere svarmuligheder

1. a 6. e
2. c 7. c
3. d 8. a
4. c 9. c
5. b 10. a

← Forsiden