10.8 – Eukaryoterne: Svampe, alger, protozoer og helminter – Kapitelresumé

Kapitelresumé

10.1 Svampe

 • Mykologi er studiet af svampe.
 • Antallet af alvorlige svampeinfektioner er stigende.
 • Svampe er aerobe eller fakultativt anaerobe kemoheterotrofer.
 • De fleste svampe er nedbrydere og nogle få er parasitter hos planter og dyr.

10.1.1 Svampes karakteristika

 • En fungal thallus, består af filamenter af celler, kaldet hyfer; en masse af hyfer kaldes et mycelium.
 • Gær er encellede svampe. Ved formering, deler fissionsgær sig symmetrisk, mens knopskydende gær deles asymmetrisk.
 • Knopper, der ikke skilles fra modercellen, danner pseudohyfer.
 • Patogene dimorfe svampe, er gærlignende ved 37 ºC og skimmellignende ved 25 ºC.
 • Sporangiesporer og konidiesporer dannes ukønnet.
 • Svampe, er klassificeret efter rRNA.
 • Kønnede sporer dannes normalt som en reaktion på særlige omstændigheder, der ofte er ændringer i miljøet.
 • Svampe kan vokse i sure miljøer, miljøer med lav fugtighed og i aerobe miljøer.
 • De er i stand til at metabolisere komplekse kulhydrater.

10.1.2 Medicinsk vigtige svampe

 • Zygomycota har coenocytiske hyfer og danner sporangiesporer og zygosporer.
 • Microsporidia mangler mitokondrier og mikrotubuli; de forårsager diarré hos AIDS patienter.
 • Ascomycota har septate hyfer og danner ascosporer og ofte konidiesporer.
 • Basidomycota har septate hyfer og danner basidiesporer; nogle danner konidiesporer.
 • Teleomorfiske svampe danner kønnede og ukønnede sporer; anamorfe svampe danner kun ukønnede sporer.

10.1.3 Svampesygdomme

 • Systemiske mykoser, er svampeinfektioner dybt i kroppen som påvirker mange væv og organer.
 • Subkutane mykoser, er svampeinfektioner under huden.
 • Kutane mykoser, er lokaliseret på hår og overfladiske hudceller.
 • Opportunistiske mykoser, er forårsaget af svampe der ikke normalt er patogene.
 • Opportunistiske mykoser kan inficere alle væv. De er imidlertid normalt systemiske.

10.1.4 Økonomiske effekter ved svampe

 • Saccharomyces og Trichoderma anvendes i fremstillingen af fødevarer.
 • Svampe anvendes til biologisk bekæmpelse af skadedyr.
 • Skimmelfordærv af frugt, korn og grøntsager, er mere udbredt end bakterielt fordærv af disse produkter.
 • Mange svampe forårsager sygdom hos planter.

10.2 Lavarter

 • En lav, er en mutualistisk kombination af en alge (eller cysnobakterie) og en svamp.
 • Algens fotosyntese, giver kulhydrater til lavet; lavet giver fastgørelsesmulighed for algen.
 • Lavet kan koloniserer steder, der er uegnet for henholdsvis algen eller svampen alene.
 • Laver kan klassificeres på grundlag af morfologi som crustose, foliose eller fruticose.

10.3 Alger

 • Alger er encellede, trådformede eller flercellede (thallus).
 • De fleste alger lever i vandmiljøet.

10.3.1 Algers karakteristika

 • Alger er eukaryote; de fleste er fotoautotrofer.
 • Thallus af flercellede alger, består normalt af en forankringszone, stænger og blade.
 • Alger formerer sig ukønnet ved celledeling og fragmentering.
 • Mange alger formerer sig kønnet.
 • Fotoautotrofe alger producerer oxygen.
 • Alger er klassificeret efter deres strukturer og pigmenter.

10.3.2 Udvalgte rækker af alger

 • Brunalger (tang) kan høstes for at udvinde algin.
 • Rødalger vokser dybere i havet end andre alger.
 • Grønalger har cellulose og klorofyl a og b og oplagrer stivelse.
 • Kiselalger er encellede og har pektin- og silicacellevægge; nogle producerer et neurotoksin.
 • Dinoflagellater producerer neurotoksiner, der forårsager skalddyrsforgiftninger og ciguatera.
 • Oomycotes er heterotrofer; de omfatter nedbrydere og patogener.

10.3.3 Algers rolle i naturen

 • Alger er de primære producenter i akvatiske fødekæder.
 • Planktonalger producerer det meste af den molekylære oxygen i Jordens atmosfære.
 • Encellede alger er symbionter i dyr som for eksempel Tridacna.

10.4 Protozoer

 • Protozoer er encellede, eukaryote kemoheterotrofer.
 • Protozoer findes i jord og vand og som den normalt mikrobiota hos dyr.

10.4.1 Protozoers karakteristika

 • Den vegetative form, kaldes en trofozoit.
 • Ukønnet formering, sker ved fission, spiring eller schizogoni.
 • Kønnet formering sker ved konjugation.
 • Under cilieret konjugation, smelter to haploide kerner sammen og danner en zygote.
 • Nogle protozoer kan danne en cyste, der giver beskyttelse under ugunstige miljøforhold.
 • Protozoer har komplekse celler med en hinde, cytostome og en analpore.

10.4.2 Medicinsk vigtige protozoer

 • Trichomonas og Giardia mangler mitokondrier og har flageller.
 • Euglenozoa bevæger sig ved hjælp af flageller og mangler kønnet formering; de omfatter Trypanosoma.
 • Amøber omfatter Entamoeba og Acanthamoeba.
 • Apicomplexa har apikale organeller til gennemtrængning af værtsvæv; de omfatter Plasmodium og Cryptosporidium.
 • Ciliater bevæger sig ved hjælp af cilier; Balantidium coli er den humane parasitiske ciliat.

10.5 Slimskimmel

 • Cellulær slimskimmel, ligner amøber og indtager bakterier ved fagocytose.
 • Plasmodiale slimskimmel, består af en flercellet masse af protoplasma, der optager organisk snavs og bakterier under dens bevægelse.

10.6 Helminter

 • Parasitiske fladorm, tilhører rækken Platyhelminthes.
 • Parasitiske rundorme, tilhører rækken Nematoda.

10.6.1 Karakteristika for helminter

 • Helminter er flercellede dyr; nogle få er parasitter hos mennesker.
 • Anatomi og livscyklus for parasitiske helminter, er modificeret so den passer til parasitisme.
 • Den voksne udgave af parasitiske helminter, findes i den definitive vært.
 • Hvert larvestadie af parasitiske helminter, kræver en mellemliggende vært.
 • Helminter kan være polygamiske eller hermafroditiske.

10.6.2 Platyhelminthes

 • Fladorme er dorsoventralt fladtrykte dyr; Parasitære fladorme kan mangle et fordøjelsessystem.
 • Voksne trematoder eller ikter, har en oral og ventral sugekop, som de anvender til fastgørelse på værtens væv.
 • Æg fra trematoder, udklækkes til fritsvømmende miracidia, som kommer ind i den første mellemliggende vært; to generationer af rediae udvikles; rediae bliver til cercariae, der borer sig ud af den første mellemliggende vært og trænger ind i den anden mellemliggende vært; cercariae danner cyster som metacercariae; metacercariae udvikler sig til voksne individer i den definitive vært.
 • En cestode eller bændelorm, består af et scolex (hoved) og proglottider.
 • Mennesker tjener som den definitive vært for oksekødsbændelorm og kvæg er den mellemliggende vært.
 • Mennesker tjener som den definitive vært og kan være den mellemliggende vært for svinetintebændelormen.

10.6.3 Nematoder

 • Rundorme har et komplet fordøjelsessystem.
 • De nematoder, der inficerer mennesker med deres æg omfatter Ascaris, Trichuris og Enterobius.
 • De nematoder, der inficerer mennesker med deres larver omfatter hageorm og Trichinella.

10.7 Arthropoder som vektorer

 • Leddyr, herunder tæger og insekter, tilhører rækken Arthropoda.
 • Arthropoder der bærer sygdomme, kaldes vektorer.
 • Vektorbårne sygdomme, elimineres mest effektivt, ved at styring eller udryddelse af vektorerne.
← Forsiden 10.9 – Kapitelspørgsmål →