10.9 – Eukaryoterne: Svampe, alger, protozoer og helminter – Kapitelspørgsmål

Kapitelspørgsmål

Viden og forståelse

Redegør for følgende:

1. Følgende er en liste over svampe, deres metoder for infektion af kroppen og steder for de infektioner de forårsager. Kategorisér hver type mykose som kutan, opportunistisk, subkutan, overfladisk eller systemisk.

2. En blandet kultur af Escherichia coli og Penicillium chrysogenum er podet på følgende dyrkningsmedier. På hvilket medium vil du forvente at hver af dem vokser? Hvorfor?

a. 0,5% pepton i postevand
b. 10% glucose i postevand

3. NAVNGIV DEN Identificér strukturerne i denne eukaryot, der har affinitet for keratin.

4. Diskuter kort, betydningen af laver i naturen. Diskutér kort betydningen af alger i naturen.

5. Differentiér cellulære og plasmodiale slimsvampe. Hvordan overlever hver af dem ugunstige miljøforhold?

6. Udfyld nedenstående tabel.

7. Hvorfor er det væsentligt, at Trichomonas ikke har et cystestadie? Nævn en protozoparasit der har et cystestadie?

8. Ved hvilke midler kan helmintiske parasitter overføres til mennesker?

9. De fleste nematoder er polygamiske. Hvad betyder dette udtryk? Hvilken række tilhører nematoderne?

10. TEGN DET En generaliseret livscyklus for leverikten Clonorchis sinensis er vist nedenfor. Navngiv iktens stadier. Identificér den mellemliggende vært(er). Identificér den difinitive vært(er). Hvilken række og klasse tilhører dette dyr?

Flere svarmuligheder:

1. Hvor mange rækker er repræsenteret i følgende liste over organismer: Echinococcus, Cyclospora, Aspergillus, Taenia, Toxoplasma og Trichinella?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

Brug følgende valg, til at besvare spørgsmål 2 og 3:

(1) Metacercaria
(2) Redia
(3) Voksen
(4) Miracidium
(5) Cercariae

2. Sæt de ovennævnte stadier i orden, begyndende med ægget

a. 5, 4, 1, 2, 3
b. 4, 2, 5, 1, 3
c. 2, 5, 4, 3, 1
d. 3, 4, 5, 1, 2
e. 2, 4, 5, 1, 3

3. Hvis en snegl er den første mellemliggende vært for en parasit med disse stadier, hvilket stadie ville så blive fundet i sneglen?

a. 1 d. 4
b. 2 e. 5
c. 3

4. Lopper, er den mellemliggende vært for Dipylidium caninum bændelormen og hunde er den definitive vært. Hvilket stadie af parasitten vil kunne findes i loppen?

a. Cystycerus larve
b. Proglottider
c. Scolex
d. Voksen

5. Hvilke af følgende udsagn om gær er sande?

a. Gær er svampe
b. Gær kan danne pseudohyfer
c. Gær kan formere sig ukønnet ved knopskydning
d. Gær er fakultativt anaerobe
e. Alle gær er sygdomsfremkaldende
f. Alle gær er dimorfe

6. Hvilken af følgende begivenheder følger cellefusionen i en ascomycet?

a. Konidieforedannelse
b. Konidieforespiring
c. Ascusåbning
d. Ascosporedannelse
e. Konidiesporefrigivelse

7. Den definitive vært for Plasmodium vivax er?

a. Menneske
b. Anopheles myg
c. En sporofyt
d. En gametocyt

Brug følgende valg, for at besvare spørgsmål 8 til 10:

a. Apicomplexa
b. Ciliater
c. Dinoflagellater
d. Microsporidia

8. Disse er obligate intracellulære parasitter, der mangler mitokondrier.

9. Disse er ikke-motile parasitter, med særlige organeller til gennemtrængning af værtsvæv.

10. Disse er fotosyntetiske organismer, der kan forårsage skalddyrsforgiftning.

← Forsiden 10.10 – Svarark →