11.11 – Vira, viroider og prioner – Kapitelresumé

Kapitelresumé

11.1 Generelle karakteristika

 • Afhængigt af ens synspunkt, kan virus betragtes som usædvanligt komplicerede samlinger af ikke-levende kemikalier eller som usædvanligt simple levende mikroorganismer.
 • Virus indeholder en enkelt type nukleinsyre (DNA eller RNA) og en proteinkappe, undertiden omsluttet af en kapsel sammensat af lipider, proteiner og kulhydrater.
 • Vira er obligate intracellulære parasitter. De formerer sig ved at bruge værtscellens syntetiserende maskineri til syntese af specialiserede elementer, der kan overføre den virale nukleinsyre til andre celler.

11.1.1 Værtsspektrum

 • Værtsspektrum refererer til spektret af værtsceller, hvori en given virus kan formere sig.
 • De fleste vira, inficerer kun bestemte typer af celler i en værtsart.
 • Værtsspektrum er bestemt af det specifikke bindingssted på værtscellens overflade og tilgængeligheden af værtens cellulære faktorer.

11.1.2 Virusstørrelser

 • Den virale størrelse, bestemmes ved elektronmikroskopi.
 • Vira er fra 20 til 1.000 nm i længden.

11.2 Viral struktur

 • En virion, er en komplet, fuldt udviklet viruspartikel, sammensat af nukleinsyre omgivet af en kappe.

11.2.1 Nukleinsyre

 • Vira, indeholder enten DNA eller RNA, aldrig begge. Nukleinsyrerne kan være enkelt- eller dobbeltstrengede, lineære, cirkulære, eller opdelt i flere separate molekyler.
 • Andelen af nukleinsyre i forhold til protein i virus, er i området fra cirka 1% til 50%.

11.2.2 Capsid og kappe

 • Proteinkappen omkring en virus’ nukleinsyre, kaldet capsidet.
 • Capsidet er sammensat af underenheder, capsomerer, der kan være en enkelt type protein eller flere forskellige typer protein.
 • Capsidet hos nogle vira er omsluttet af en kapsel, bestående af lipider, proteiner og kulhydrater.
 • Nogle kapsler, er dækket med kulhydrat-protein-komplekser, kaldet pigge.

11.2.3 Generel morfologi

 • Heliske vira (for eksempel Ebola), ligner lange stænger og deres capsider, er hule cylindre omkring nukleinsyren.
 • Polyhedrale vira (for eksempel adenovirus) er mangesidede. Normalt er capsidet en ikosaeder.
 • Indkapslede vira, er omsluttet af en kapsel og er nogenlunde sfæriske, men yderst pleomorfe. Der er også indkapslede heliske vira (for eksempel influenzavirus) og indkapslede polyhedrale vira (for eksempel Simplexvirus).
 • Komplekse vira, har en kompleks struktur. For eksempel har mange bakteriofager et polyhedralt capsid, men en spiralformet hale fastgjort.

11.3 Virussers taksonomi

 • Klassificering af virus, er baseret på typen af nukleinsyre, strategi for formering og morfologi.
 • Virus familienavne, ender på –viridae; slægtsnavne ender på –virus.
 • En viral art, er en gruppe af vira der deler den samme genetiske information og økologiske niche.

11.4 Isolation, dyrkning og identifikation af vira

 • Virus skal dyrkes i levende celler.
 • De vira der er nemmest af få til at vikse, er bakteriofager.

11.4.1 Dyrkning af bakteriofager i laboratoriet

 • I plakmetoden, blandes bakteriofager med værtens celler og et næringssubstrat.
 • Efter flere virale multiplikationscyklusser, ødelægges bakterierne i området omkring den oprindelige virus; områderne med lyse, kaldes for plakker.
 • Hver plak, stammer fra en viruspartikel; koncentrationen af virus udtrykkes som plakdannende enheder (PDE / engelsk: Plaque Forming Units = PFU).

11.4.2 Dyrkning af animale vira i laboratoriet

 • Dyrkning af nogle dyrevira, kræver hele levende dyr.
 • Simian (grønne marekatte) AIDS og feline (katte) AIDS, giver modeller til studiet af human AIDS.
 • Nogle dyrevira, kan dyrkes i befrugtede æg.
 • Cellekulturer, er animalske eller plante-celler, der vokser i dyrkningsmedier.
 • Primære cellelinjer og embryonale diploide cellelinjer, kan vokse i kort tid in vitro.
 • Kontinuerlige cellelinjer, kan opretholdes in vitro i det uendelige.
 • Viral vækst, kan forårsage cytopatiske virkninger i cellekulturen.

11.4.3 Virusidentifikation

 • Serologiske tests bruges oftest til at identificere virus.
 • Virus kan også blive identificeret ved RFLP og PCR.

11.5 Viral multiplikation

 • Virus indeholder ikke enzymer til energiproduktion eller proteinsyntese.
 • For at en virus kan multiplicere sig, skal den invadere en værtscelle og dirigere værtens metaboliske maskineri, til at fremstille virale enzymer og komponenter.

11.5.1 Multiplikation af bakteriofager

 • Under den lytiske proces, fremkalder en fag cellelyse og død hos en værtscelle.
 • Nogle vira kan enten forårsage cellelyse, eller få deres DNA inkorporeret som en profag i værtscellens DNA. Sidstnævnte kaldes for lysogeni.
 • Under fastgørelsesfasen af den lytiske proces, vedhæfter steder på faghalen sig til komplementære receptorsteder på den bakterielle celle.
 • I gennemtrængningsfasen, åbner faglysozym en del af den bakterielle cellevæg. Herefter tvinges halen ind gennem cellevæggen og fag DNA’et skydes ind i bakteriecellen. Capsidet forbliver uden for cellen.
 • I biosyntesen, producerer transskription af fag DNA, mRNA der koder for proteiner nødvendige for fag replikering og capsidproteiner produceres. Under eklipseperioden, kan der findes separat fag DNA og protein.
 • Under modningen, samlet fag DNA og capsider til komplette virus.
 • Under frigivelsen, nedbryder faglysozym den bakterielle cellevæg og de nye fager frigives.
 • Under den lysogene cyklus, bliver profaggenerne reguleret af en repressor der kodes af profagen. Profagen replikeres, hver gang cellen deler sig.
 • Eksponering for visse mutagener, kan føre til udskæringen af profagen og initiere den lytiske cyklus.
 • Op grund af lysogeni, bliver lysogene celler immune over for reinfektion med samme fag og kan undergå fag konvertering.
 • En lysogen fag, kan overføre bakterielle gener fra en celle til en anden via transduktion. Eventuelle gener kan overføres i generaliseret transduktion og specifikke gener kan overføres ved specialiseret transduktion.

11.5.2 Multiplikation af animalske vira

 • Animale vira, vedhæfter sig til plasmamembranen af værtscellen.
 • Adgang til cellen, sker ved receptormedieret endocytose eller ved fusion.
 • Animale vira bliver afkapslet af virale eller værtscelleenzymer.
 • DNA fra de fleste DNA vira, frigives i kernen på værtscellen. Transskription af virus DNA og translation danner viralt DNA og senere capsidproteiner. Capsidproteinerne dannes i værtscellens cytoplasma.
 • DNA vira omfatter Adenoviridae, Poxviridae, Herpesviridae, Papovaviridae og Hepadnaviridae.
 • Multiplikation af RNA vira, sker i værtscellens cytoplasma. RNA afhængigt RNA polymerase syntetiseres fra et dobbeltstrenget RNA.
 • Picornaviridaes RNA + streng, fungerer som mRNA og dirigerer syntesen af RNA afhængigt RNA polymerase.
 • Togaviridaes RNA + streng, fungerer som skabelon for RNA afhængigt RNA polymerase og mRNA transskriberes fra en ny RNA – streng.
 • Rhabdoviridaes RNA – streng, er en skabelon for RNA afhængigt RNA polymerase, der transskriberer mRNA.
 • Reoviridae nedbrydes i værtscellens cytoplasma og frigiver mRNA til viral biosyntese.
 • Retroviridaes revers transkriptase (RNA afhængigt DNA polymerase) transskriberer DNA fra RNA.
 • Efter samling, bliver virus frigives. En metode til frigivelse (og kapseldannelse) er ved knopskydning. Ikke-indkapslede vira, frigives gennem bristninger i værtscellemembranen.

11.6 Vira og kræft

 • Det tidligste forhold mellem kræft og virus, blev påvist i begyndelsen af 1900-tallet, hvor kyllingeleukæmi og kyllingesarkom blev overført til sunde dyr gennem cellefrie filtrater.

11.6.1 Omdannelse af normale celler til tumorceller

 • Når aktiveret, omdanner onkogener normale celler til kræftceller.
 • Vira i stand til at danne tumorer, kaldes onkogene virus.
 • Flere DNA vira og retrovira er onkogene.
 • Det genetiske materiale his onkogene vira, bliver integreret i værtscellens DNA.
 • Transformerede celler mister kontaktinhibering, indeholder virusspecifikke antigener (TSTA og T antigener), udviser kromosomfejl og kan danne tumorer når de injiceres i modtagelige dyr.

11.6.2 DNA onkogene vira

 • Onkogene vira, findes blandt Adenoviridae, Herpesviridae, Poxviridae, Papovaviridae og Hepadnaviridae.

11.6.3 RNA onkogene vira

 • Virus’ evne til at danne tumorer, er relateret til tilstedeværelsen af revers transkriptase. DNA syntetiseret fra det virale RNA, bliver inkorporeret som et provirus i værtscellens DNA.
 • Et provirus kan være latent, kan danne virus eller kan transformere værtscellen.

11.6.4 Vira til behandling af kræft

 • Onkolytiske vira, inficerer og lyserer kræftceller.

11.7 Latente virusinfektioner

 • En latent virusinfektion, er en hvor virus forbliver i værtscellen i lange perioder, uden at frembringe en infektion.
 • Eksempler er forkølelsessår og helvedesild.

11.8 Vedvarende virusinfektioner

 • Vedvarende virusinfektioner, er sygdomsprocesser der opstår over en lang periode og generelt er fatale.
 • Vedvarende virusinfektioner, er forårsaget af konventionelle vira; vira akkumuleres over en lang periode.

11.9 Prioner

 • Prioner, er smitsomme proteiner, der først blev opdaget i 1980’erne.
 • Prionsygdomme, som for eksempel Creutzfeldt-Jakobs sygdom og kogalskab, involverer alle degeneration af hjernevævet.
 • Prionsygdomme, er resultatet af et ændret protein; årsagen kan være en mutation i det normale gen for PrPc eller kontakt med et ændret protein (PrPSc).

11.10 Plantevira og viroider

 • Plantevira, skal invadere planten gennem sår eller invasive parasitter, som for eksempel insekter.
 • Visse plantevira, formerer sig også i insekt (vektor) celler.
 • Viroider er infektiøse stykker af RNA, der forårsager nogle plantesygdomme, for eksempel kartoffelknoldsygdom.
← Forsiden 11.12 – Kapitelspørgsmål →