11.12 – Vira, viroider og prioner – Kapitelspørgsmål

Kapitelspørgsmål

Viden og forståelse

Redegør for følgende:

1. Hvorfor klassificeres virus som obligate intracellulære parasitter?

2. Anfør de fire egenskaber der definerer virus. Hvad er en virion?

3. Beskriv de fire morfologiske klasser af virus, tegn så hver af dem og giv et eksempel på hver.

4. TEGN DET Navngiv de vigtigste begivenheder i vedhæftning, biosyntese, gennemtrængning og modning af en + strenget RNA virus. Indtegn afkapslingen.

5. Sammenlign biosyntesen af en + strenget RNA og en – strenget RNA virus.

6. Nogle antibiotika aktiverer faggener. MRSA der frigiver Panton-Valentine leukocidin, forårsager en livstruende sygdom. Hvorfor kan dette ske, efter en antibiotisk behandling?

7. I del 1, blev det beskrevet hvordan Kochs postulater anvendes for at bestemme ætiologien for en sygdom. Hvorfor er det svært at afgøre ætiologien for:

a. En virusinfektion som for eksempel influenza?
b. Kræft?

8. Vedvarende virusinfektioner som for eksempel (a) __________________, kan være forårsaget af (b) __________________, der er (c) __________________.

9. Plantevira, kan ikke trænge igennem intakte planteceller, fordi (a) __________________; derfor skal de komme ind i cellerne ved (b) __________________. Plantevira kan dyrkes i (c) __________________.

10. NAVNGIV DEN Identificér den virale familie, der inficerer huden, slimhinder og nerveceller; Forårsager infektioner der kan gentages op grund af latens og har en polyhedral geometri.

Flere svarmuligheder:

1. Placér følgende i den mest sandsynlige rækkefølge ved biosyntese af en bakteriofag: (1) faglysozym; (2) mRNA; (3) DNA; (4) virusproteiner; (5) DNA polymerase.

a. 1, 4, 3, 2, 1 d. 3, 5, 2, 4, 1
b. 1, 2, 3, 4, 5 e. 2, 5, 3, 4, 1
c. 5, 3, 4, 2, 1

2. Molekylet der tjener som mRNA, kan inkorporeres i de nysyntetiserede viruscapsider hos alle undtagen

a. + strenget RNA picornavira
b. + strenget RNA togavira
c. – strenget RNA rhabdovira
d. Dobbeltstrengede reovira
e. Rotavirus

3. En virus med RNA afhængig RNA polymerase…

a. Syntetiserer DNA fra en RNA skabelon
b. Syntetiserer dobbeltstrenget RNA fra en RNA skabelon
c. Syntetiserer dobbeltstrenget RNA fra en DNA skabelon
d. Transskriberer mRNA fra DNA
e. Ingen af ovenstående

4. Hvilke af følgene ville være det første skridt i biosyntesen af et virus med reverse transkriptase?

a. En komplementær streng RNA skal syntetiseres.
b. Dobbeltstrenget RNA skal syntetiseres
c. En komplementær streng af DNA skal syntetiseres ud fra en RNA skabelon
d. En komplementær streng af DNA skal syntetiseres ud fra en DNA skabelon
e. Ingen af ovenstående.

5. Et eksempel på lysogeni hos dyr, kunne være:

a. Langsomme virusinfektioner
b. Latente virusinfektioner
c. T-lige bakteriofager
d. Infektioner der resulterer i celledød
e. Ingen af ovensatående

6. Evnen for en virus til at inficere en organisme reguleres af:

a. Værtsarterne
b. Type af celler
c. Tilgængeligheden af et bindingssted
d. Cellefaktorer der er nødvendig for viral replikering
e. Alle de ovenstående

7. Hvilket af følgende udsagn er falsk?

a. Vira indeholder DNA eller RNA
b. Nukleinsyren for et virus, er omgivet af en proteinkappe
c. Vira replikerer sig inde i levende celler under anvendelse af mRNA, tRNA, og ribosomer
d. Virus forårsager syntesen af specialiserede smitsomme elementer
e. Vira replikerer sig inde i levende celler

8. Placér følgende i den rækkefølge, som de findes i en værtscelle: (1) capsidproteiner; (2) infektiøse fagpartigler; (3) fag nukleinsyre.

a. 1, 2, 3
b. 3, 2, 1
c. 2, 1, 3
d. 3, 1, 2
e. 1, 3, 2

9. Hvilke af følgende initierer ikke DNA syntese?

a. Et dobbeltstrenget DNA virus (Poxviridae)
b. Et DNA virus med revers transkriptase (Hepadnaviridae)
c. Et RNA virus med revers transkriptase (Retroviridae)
d. Et enkeltstrenget RNA virus (Togaviridae)
e. Ingen af ovenstående

10. En viral art, er ikke defineret på grundlag af de sygdomssymptomer den forårsager. Det bedste eksempel på dette er:

a. Polio
b. Rabies
c. Hepatitis
d. Skoldkopper og helvedesild
e. Mæslinger

← Forsiden 11.13 – Svarark →