11.3 – Virussers taksonomi

Ligesom vi har brug for taksonomiske kategorier for planter, dyr og bakterier, har vi brug for viral taksonomi, for at hjælpe os med at organisere og forstå nyopdagede organismer. Den ældste klassifikation af vira, er baseret på symptomatologi, som for eksempel for sygdomme der påvirker åndedrætsorganerne. Dette system var praktisk, men ikke videnskabeligt acceptabelt, fordi den samme virus, kan forårsage mere end en sygdom, afhængig af det påvirkede væv. Desuden grupperede dette system kunstigt, virusser der ikke kan smitte mennesker.

Ny, hurtig DNA sekventering, tillader Den Internationale Komité for Taksonomi af Vira, at gruppere virus i familier baseret på genomforskning og struktur. Suffikset –virus, anvendes til slægtens navne; familienavne ender på –viridae; og ordensnavne på –ales. I formel brug, er familiens og slægtens navne anvendt på følgende måde; Familie Herpesviridae, slægten Simplexvirus, human herpesvirus 2.

En viral art, er en gruppe af virus, der deler den samme genetiske information og økologiske niche (værtsspektrum). Specifikke epiteter for virus anvendes ikke. Således er virale arter, der betegnes med beskrivende almindelige navne, som for eksempel human immunodefiency virus (HIV), med under arter (hvis nogen), betegnes med en række (HIV-1). Tabel 11.3.1 giver en oversigt over klassificeringen af vira, der inficerer mennesker.

11.4 – Isolation, dyrkning og identifikation af vira →