12.10 – Principper for sygdom og epidemiologi – Kapitelresumé

Kapitelresumé

12. Introduktion

 • Sygdomsfremkaldende mikroorganismer, kaldes for patogener.
 • Patogene mikroorganismer har særlige egenskaber, der tillader dem at invadere det menneskelige legeme eller producere toksiner.
 • Når en mikroorganisme overvinder kroppens forsvar, er en tilstand af sygdom resultatet.

12.1 Patologi, infektion og sygdom

 • Patologi er det videnskabelige studie af sygdomme.
 • Patologi omhandler ætiologien (årsag), patogenese (udvikling) og virkningerne af sygdomme.
 • Infektion, er invasionen og væksten af patogener i kroppen.
 • En vært, er en organisme der støtter væksten af patogener.
 • Sygdom er en unormal tilstand, hvor en del af eller hele kroppen er ude af stand til at udføre normale funktioner.

12.2 Normal mikrobiota

 • Dyr, herunder mennesker, er normalt kimfri i livmoderen.
 • Mikroorganismer begynder kolonisering i og på overfladen af legemet, kort efter fødslen.
 • Mikroorganismer, der etablerer permanente kolonier i eller på kroppen uden at give anledning til sygdom, udgør den normale mikrobiota.
 • Transiente mikrobiota, er mikroorganismer der er til stede i forskellige perioder og derefter forsvinder.

12.2.1 Forholdet mellem den normale mikrobiota og værten

 • Den normale mikrobiota, kan forhindre patogener i at forårsage infektion; dette fænomen er kendt som mikrobiel antagonisme.
 • Den normale mikrobiota og værten eksisterer i symbiose (samliv).
 • De tre typer symbiose er: Kommensalisme (en organisme har fordele og den anden er upåvirket), mutualisme (begge organismer har fordele) og parasitisme (en organisme har fordele den anden lider skade).

12.2.2 Opportunistiske mikroorganismer

 • Opportunistiske patogener, forårsager ikke sygdom under normale forhold, men kan forårsage sygdom under særlige forhold.

12.2.3 Samarbejde mellem mikroorganismer

 • I visse situationer, gør en mikroorganisme det muligt for en anden mikroorganisme, at forårsage sygdom eller give mere alvorlige symptomer.

12.3 Infektionssygdommes ætiologi

12.3.1 Kochs postulater

 • I Kochs postulater, er der opstillet kriterier for at fastslå, at bestemte mikroorganismer forårsager specifikke sygdomme.
 • Kochs postulater har følgende krav: (1) det samme patogen, skal være til stede i alle tilfælde af sygdommen; (2) patogenet skal isoleres i renkultur; (3) patogenet isoleret fra renkultur, skal medføre samme sygdom i en sund, modtagelig vært (forsøgsdyr); (4) patogenet, skal kunne reisoleres fra det podede forsøgsdyr.

12.3.2 Undtagelser fra Kochs postulater

 • Kochs postulater er blevet modificeret, for at etablere ætiologier på sygdomme forårsaget af virus og bakterier, der ikke kan dyrkes på kunstige medier.
 • Nogle sygdomme, som for eksempel stivkrampe, har utvetydige tegn og symptomer.
 • Nogle sygdomme, som for eksempel lungebetændelse og nyrebetændelse, kan være forårsaget af en række forskellige mikroorganismer.
 • Nogle patogener, som for eksempel pyogenes, forårsager flere forskellige sygdomme.
 • Visse patogener, som for eksempel HIV, forårsager kun sygdom i mennesker.

12.4 Klassificering af infektionssygdomme

 • En patient kan udvise symptomer (subjektive ændringer i kroppens funktioner) og tegn (målbare ændringer), som en læge kan bruge til at stille en diagnose (identifikation af sygdommen).
 • En specifik gruppe af symptomer eller tegn, der altid ledsager en specifik sygdom, kaldes et syndrom.
 • Smitsomme sygdomme overføres direkte eller indirekte fra en vært til en anden.
 • En smitsom sygdom, er en sygdom der let overføres og dermed kan spredes hurtigt fra en person til en anden.
 • Ikke-smitsomme sygdomme, er forårsaget af mikroorganismer, der normalt vokser uden for det menneskelige legeme og ikke kan smitte fra en vært til en anden.

12.4.1 Forekomst af en sygdom

 • Sygdomsforekomst indrapporteres som forekomst (antal personer der pådrager sig sygdommen) og prævalens (antal tilfælde af sygdommen på et bestemt tidspunkt).
 • Sygdomme klassificeres efter hyppighed: Sporadisk, endemisk, epidemi og pandemi.

12.4.2 Alvorlighed eller varighed af en sygdom

 • Alvorligheden af en sygdom kan defineres som akut, kronisk, subakut eller latent.
 • Flokimmunitet, er tilstedeværelsen af immunitet iver for en sygdom i størstedelen af en population.

12.4.3 Omfanget af værtsinddragelse

 • En lokal infektion, påvirker et lille område af legemet; en systemisk infektion, spredes i hele kroppen via kredsløbssystemet.
 • En primær infektion, er en akut infektion der forårsager den oprindelige sygdom.
 • En sekundær infektion, kan opstå efter værten er blevet svækket af en primær infektion.
 • En upåfaldende eller subklinisk infektion, forårsager ikke nogle tegn på sygdom i værten.

12.5 Sygdomsmønstre

12.5.1 Disponerende faktorer

 • En disponerende faktor, er en faktor der gør kroppen mere modtagelig for sygdom eller ændrer forløbet af en sygdom.
 • Eksempler omfatter køn, klima, træthed og utilstrækkelig ernæring.

12.5.2 Udvikling af sygdom

 • Inkubationstiden, er intervallet mellem den oprindelige infektion og den første forekomst af tegn og symptomer.
 • Den prodromale periode, er kendetegnet ved fremkomsten af de første milde tegn og symptomer.
 • I sygdomsperioden, er sygdommen på sit højeste og alle sygdomstegn og –symptomer er tilstede.
 • I tilbagegangsperioden, aftager tegn og symptomer.
 • I rekonvalensperioden, vender kroppen tilbage til sin tilstand før sygdommen og helbredelse er opnået.

12.6 Smittespredning

12.6.1 Reservoirer for infektion

 • En kontinuerlig smittekilde, kaldes et reservoir for infektion.
 • Folk, der har en sygdom, eller er bærere af sygdomsfremkaldende mikroorganismer, er menneskelige reservoirer for infektion.
 • Zoonoser, er sygdomme der påvirker vilde og tamme dyr og kan overføres til mennesker.
 • Nogle patogene mikroorganismer, vokser i ikke-levende reservoirer, herunder jord og vand.

12.6.2 Overførsel af sygdomme

 • Transmission ved direkte kontakt, indebærer en tæt fysisk kontakt mellem kilden for sygdommen og en modtagelig vært.
 • Transmission ved hjælp af smittespredende genstand (via døde ting), kaldes indirekte kontaktsmitte.
 • Transmission ved hjælp af spyt eller slim i hoste eller nysen, kaldes dråbekontaktsmitte.
 • Transmission fra en medium som for eksempel vand, mad eller luft, kaldes transportsmitte.
 • Luftbåren transmission, refererer til at patogenet bæres i vanddråber eller på støvpartikler i en afstand på mere end 1 meter.
 • Arthropodevektorer bærer patogener fra en vært til en anden ved både mekanisk og biologisk transmission.

12.7 Sundhedsvæsenassocierede infektioner (SAI)

 • Sundhedsvæsenassocierede infektioner (SAI) omfatter dem der erhverves igennem institutioner som hospitaler, plejehjem, kirurgiske centre og sundhedsklinikker.
 • Omkring 5-15% af patienterne erhverver SAI i et behandlingsmiljø.

12.7.1 Mikroorganismer på hospitaler

 • Visse normale mikrobiota, er ofte ansvarlige for SAI, når de føres ind i kroppen gennem medicinske procedurer som for eksempel kirurgi og kateterisation.
 • Opportunistiske bakterier, er de hyppigste årsager til SAI.

12.7.2 Kompromitteret vært

 • Patienter med brandsår, kirurgiske sår og undertrykt immunforsvar, er mest modtagelige for SAI.

12.7.3 Smittekæde

 • SAI overføres ved direkte kontakt mellem medarbejdere og patienter og patienter imellem.
 • Smittespredende genstande, som for eksempel katetre, sprøjter og respiratoriske apparater, kan overføre SAI.

12.7.4 Kontrol af sundhedsvæsenassocierede infektioner

 • Aseptiske teknikker, kan forhindre SAI.
 • Hospitalsinfektionskontrolmedarbejdere, er ansvarlige for at føre tilsyn med ordentlig rengøring, opbevaring og håndtering af udstyr og forsyninger.

12.8 Fremspirende infektionssygdomme

 • Nye sygdomme og sygdomme med stigende forekomster, kaldes fremspirende infektionssygdomme.
 • Fremspirende infektionssygdomme, kan skyldes brugen af antibiotika og pesticider, klimaændringer, rejser, mangel på vaccinationer og forbedret indrapportering.
 • Regionale og statslige sundhedsmyndigheder og WHO, er ansvarlige for overvågning og reaktion på fremspirende smitsomme sygdomme.

12.9 Epidemiologi

 • Videnskaben om epidemiologi, er studiet af transmissionen, forekomsten og hyppigheden af sygdomme.
 • Moderne epidemiologi, begyndte i 1800-tallet med værker af Snow, Semmelweis og Nightingale.
 • I beskrivende epidemiologi, er data om smittede mennesker indsamlet og analyseret.
 • I analytisk epidemiologi, bliver en gruppe af smittede personer, sammenlignet med en ikke-inficeret gruppe.
 • I eksperimentel epidemiologi, bliver designede eksperimenter udført, for at teste hypoteser.
 • Indrapportering, giver data om forekomsten og prævalensen til regionale og statslige sundhedsmyndigheder.
← Forsiden 12.11 – Kapitelspørgsmål →