12.11 – Principper for sygdom og epidemiologi – Kapitelspørgsmål

Kapitelspørgsmål

Viden og forståelse

Redegør for følgende:

1. Definér termerne i hvert af følgende par:

a. Ætiologi og patogenese
b. Infektion og sygdom
c. Smitsom sygdom og ikke-smitsom sygdom

2. Definer symbiose. Differentiér kommensalisme, mutualisme og parasitisme og giv et eksempel på hver.

3. Angiv om hver af følgende betingelser er typisk for subakutte, kroniske eller akutte infektioner.

a. Patienten oplever en hurtigt indsættende utilpashed; symptomerne varer 5 dage
b. Patienten oplever hoste og åndedrætsbesvær i månedsvis
c. Patienten har ikke nogle umiddelbare symptomer og er en kendt bærer.

4. Af alle hospitalspatienter med infektioner, ankommer en tredjedel til hospitalet uden infektion. Hvordan får de disse infektioner? Hvad er metoden for transmission af disse infektioner? Hvad er reservoiret for infektion?

5. Adskil symptomer fra tegn, som signaler på sygdom.

6. Hvordan kan en lokal infektion blive til en systemisk?

7. Hvorfor er nogle mikroorganismer, der udgør den normale mikrobiota, beskrevet som kommensale, men andre er beskrevet som mutualistiske?

8. Opstil følgende i den rigtige rækkefølge for at beskrive et sygdomsforløb: rekonvalensperiode, prodromalperiode, tilbagegangsperiode, inkubationsperiode, sygdomsperiode.

9. NAVNGIV DEN Denne mikroorganisme, erhverves af mennesker mens de er spædbørn og er afgørende for et godt helbred. Erhvervelse af en nært beslægtet stamme, forårsager alvorlige mavekramper, blodig diarré og opkastning. Hvilken mikroorganisme er der tale om?

10. TEGN DET Tegn ved hjælp at data nedenfor, en graf der viser forekomsten af influenza under et typisk år. Angiv de endemiske og epidemiske niveauer.

Flere svarmuligheder:

1. Fremkomsten af fremspirende infektionssygdomme, skyldes sandsynligvis alle følgende undtagen:

a. Behovet for bakterier for at forårsage nye sygdomme
b. Menneskers rejser med fly
c. Skiftende miljøbetingelser (for eksempel oversvømmelser, tørke eller forurening)
d. Et patogen krydser artsbarrieren
e. Den stadigt voksende befolkning

2. Alle medlemmer af en gruppe ornitologer der studerer sløruglen i naturen, har alle haft salmonellose (Salmonella gastroenteritis). En ornitolog oplever hendes tredje infektion. Hvad er den mest sandsynlige kilde til deres infektion?

a. Ornitologerne spiser den samme mad
b. De forurener deres hænder, mens de håndterer ugler og reder
c. En af ornitologerne er bærer af Salmonella.
d. Deres drikkevand er forurenet.

3. Hvilken af følgende udsagn er falskt?

a. E. coli forårsager aldrig sygdom
b. E. coli giver vitamin K til sin vært
c. E. coli eksisterer ofte i et mutualistisk forhold med mennesker
d. E. coli får næringsstoffer fra tarmindholdet

4. Hvilken af følgende er ikke en af Kochs postulater?

a. Det samme patogen, skal være til stede i alle tilfælde af sygdommen

b. Patogenet skal kunne isoleres og dyrkes i renkultur fra den syge vært

c. Patogenet fra renkulturen skal medføre sygdommen, når den inokuleres i et raskt, modtageligt forsøgsdyr.

d. Sygdommen skal kunne overføres til et raskt, modtageligt forsøgsdyr ved direkte kontakt.

e. Patogenet skal kunne isoleres i renkultur fra et eksperimentelt inficeret forsøgsdyr.

5. Hvilken af følgende sygdomme, er ikke korrekt parret til dens reservoir?

a. Influenza – dyr
b. Rabies – dyr
c. Botulisme – ikke-levende genstand
d. Miltbrand – ikke-levende genstand
e. Toxoplasmose – katte

Brug følgende oplysninger til at besvare spørgsmål 6 og 7. Den 6. september, oplever en 6-årig dreng feber, kulderystelser og opkastninger. Den 7. september, bliver han indlagt med diarré og hævede lymfeknuder under begge arme. Den 3. september, blev drengen kradset og bidt af en kat. Katten blev fundet død den 5. september og Yersenia pestis blev isoleret fra katten. Chloramphenicol blev administreret til drengen den 7. september, efter Y. pestis var blevet isoleret fra ham. Den 17. september, var drengens temperatur vendt tilbage til normal; og den 22. september, blev drengen udskrevet fra hospitalet.

6. Identificér inkubationstiden for dette tilfælde af byldepest.

a. 3.-5. september
b. 3.-6. september
c. 6.-7. september
d. 6.-17. september

7. Identificér den prodromale periode for denne sygdom.

a. 3.-5. september
b. 3.-6. september
c. 6.-7. september
d. 6.-17. september

Brug følgende oplysninger fir at besvare spørgsmål 8 til 10. En kvinde fra Maryland, blev indlagt med dehydrering; Vibrio cholerae og Plesiomonas shigelloides blev isoleret fra patienten. Hun havde hverken være ude at rejse eller havde spist rå skalddyr i løbet af den foregående måned. Hun havde deltaget i en fest 2 dage før hendes indlæggelse. To andre deltagere i festen, havde akut diarré og forhøjede niveauer af serumantistoffer mod Vibrio. Alle til festen spiste krabber og risengrød med kokosmælk. Krabberne der var til overs, blev serveret til en anden fest. En af de 20 deltagere til den anden fest, fik efterfølgende en mild diarré; prøver fra 14 af disse personer var negative for vibriocide antistoffer.

8. Dette er et eksempel på:

a. Transportsmitte
b. Luftbåren smitte
c. Smittespredende genstand
d. Direkte kontaktsmitte
e. Sundhedsvæsenassocieret infektion

9.  Den ætiologiske agens for sygdommen er:

a. Plesiomonas shigelloides b. Kokosmælk
c. Krabbe d. Ris
e. Vibrio cholerae

10. Kilden til sygdommen var:

a. Plesiomonas shigelloides b. Kokosmælk
c. Krabbe d. Ris
e. Vibrio cholerae
← Forside 12.12 – Svarark→