12.12 – Principper for sygdom og epidemiologi – Svarark

Redegør for følgende:

1.

a. Ætiologien er studiet af årsagen til en sygdom, hvorimod patogenese er den måde hvorpå sygdommen udvikler sig.

b. Infektion refererer til kolonisering af kroppen af en mikroorganisme. Sygdom er enhver ændring fra en tilstand af sundhed. En sygdom kan skyldes en infektion, men ikke altid.

c. En smitsom sygdom, er en sygdom der spredes fra en vært til en anden, mens en ikke-smitsom sygdom ikke kan spredes fra en vært til en anden.

2. Symbiose refererer til to forskellige organismer der lever sammen. Kommensalisme – en af organismerne opnår fordele og den anden er upåvirket; for eksempel corynebakterier der lever på overfladen af øjet. Mutualisme – begge organismer opnår fordele; for eksempel E. coli modtager næringsstoffer og en konstant temperatur i tyktarmen og producerer vitamin K og visse B vitaminer, der anvendes af den menneskelige vært. Parasitisme – En organisme opnår fordele, mens den anden skades; for eksempel Salmonella enterica modtager næringsstoffer og varme i tyktarmen og den menneskelige vært får gastroenteritis eller tyfus.

3.

a. Akut
b. Kronisk
c. Subakut

4. Hospitalspatienter, kan være i en svækket tilstand og derfor disponeret for infektion. Patogene mikroorganismer, overføres generelt til patienter ved kontaktsmitte og luftbåren smitte. Reservoirerne for infektion er hospitalspersonalet, besøgende og andre patienter.

5. Ændringer i kroppens funktion, som patienten mærker, kaldes symptomer. Symptomer som kraftesløshed eller smerte, kan ikke måles af en læge. Objektive forandringer, som lægen kan observere og måle, kaldes tegn.

6. Når mikroorganismer der forårsager en lokal infektion, kommer over i blodbanen eller lymfesystemet, og dermed spredes til hele kroppen, kan den forårsage en systemisk infektion.

7. Mutualistiske mikroorganismer leverer et kemisk eller miljømæssigt forhold, der er nødvendigt for værten. Kommensale mikroorganismer er ikke afgørende; en anden mikroorganisme kan udføre funktionen lige så godt.

8. Inkubationsperiode, prodromal periode, sygdomsperiode, tilbagegangsperiode, rekonvalensperiode.

9. Escherichia coli

10.

Flere svarmuligheder:

1. a 3. a 5. d 7. c 9. c
2. b 4. d 6. a 8. a 10. b

← Forsiden