12.5 – Sygdomsmønstre

Et konkret hændelsesforløb sker normalt under infektion og sygdom. Som du vil se om lidt, skal der for at en infektionssygdom kan forekomme, være et reservoir for infektionen som kilde til patogener. Dernæst, skal patogenet overføres til en modtagelig vært ved direkte kontakt, ved indirekte kontakt, eller af vektorer. Overførslen efterfølges af invasion, hvor mikroorganismen trænger ind i værten og formerer sig. Efter invasion, skader mikroorganismen værten, gennem en proces kaldet patogenese. Omfanget af skaden, afhænger af graden, hvortil værtsceller er beskadiget, enten direkte eller ved toksiner. Til trods for virkningen af alle disse faktorer, afhænger sygdommens forekomst i sidste ende af værten for patogenets aktiviteter.

12.5.1 Disponerende faktorer

Visse disponerende faktorer, påvirker også forekomsten af sygdommen. En disponerende faktor, gør kroppen mere modtagelig for en sygdom og kan ændre forløbet af sygdommen. Køn er nogle gange en disponerende faktor; for eksempel har kvinder en højere forekomst af urinvejsinfektioner end mænd, mens mænd har en højere forekomst af lungebetændelse og meningitis. Andre aspekter med genetisk baggrund, kan også spille en rolle. For eksempel er seglcelleanæmi, en alvorlig, livstruende form for anæmi, der opstår når generne for sygdommen nedarves fra begge forældre. Personer, der kun bærer et seglcellegen, har en tilstand kaldet seglcelletræk og synes normal medmindre personen testet specielt. Men de er relativt resistente over for de mest alvorlige former for malaria. De potentiale, som gør at individer i en population kan arve en livstruende sygdom, er mere end opvejet af beskyttelsen mod malaria blandt bærere af genet for seglcelletræk. Selvfølgelig er genet for seglcelletræk i lande hvor malaria ikke er til stede, en alene negativ tilstand.

Klima og vejr, ser ud til at have en vis effekt på forekomsten af infektionssygdomme. I tempererede områder, stiger forekomsten af luftvejssygdomme i løbet af vinteren. Denne stigning kan være relateret til den kendsgerning, at når folk forbliver indendørs, jo tættere kontakt har de med hinanden, hvilket letter spredningen af respiratoriske patogener.

Andre disponerende faktorer omfatter utilstrækkelig ernæring, træthed, alder, miljø, vaner, livsstil, erhverv, allerede eksisterende sygdom og kemoterapi. Det er ofte vanskeligt at kende den nøjagtige relative betydning af de forskellige disponerende faktorer.

12.5.2 Udvikling af sygdom

Figur 12.5.2.1 – Faserne af en sygdom

Når en mikroorganisme overvinder forsvaret hos værten, følger udviklingen af sygdommen en bestemt rækkefølge, der har tendens til at være ens uanset om sygdommen er akut eller kronisk (se figur 12.5.2.1).

Inkubationsperiode
Inkubationsperioden, er intervallet mellem den oprindelige infektion og den første forekomst af nogle tegn eller symptomer. I nogle sygdomme, er inkubationsperioden altid den samme; i andre er den ganske variabel. Inkubationsperioden afhænger af den specifikke mikroorganisme involveret, dens virulens (grad af patogenicitet), antallet af inficerende mikroorganismer og værtens modstandskraft.

Prodromale periode
Den prodromale periode er en forholdsvis kort periode, der følger efter inkubationsperioden i nogle sygdomme. Den prodromale periode er præget af tidlige, milde symptomer på sygdom, som for eksempel generel ømhed og utilpashed.

Sygdomsperiode
I sygdomsperioden, er sygdommen mest alvorlig. Personen udviser åbenlyse tegn og symptomer på sygdom, som for eksempel feber, kulderystelser, muskelsmerter (myalgi), lysfølsomhed (fotofobi), ondt i halsen (pharyngitis), lymfeknudehævelse (lymfadenopati) og gastrointestinale forstyrrelser. I denne sygdomsperiode, kan antallet af hvide blodlegemer stige eller falde. Generelt overvinder patientens immunrespons og andre forsvarsmekanismer patogenet og sygdomsperioden slutter. Hvis sygdommen ikke overvindes (eller med held behandles), er det i sygdomsperioden patienten dør.

Periode med tilbagegang
I perioden med tilbagegang, aftager tegn og symptomer. Feberen falder og følelsen af utilpashed mindskes. Under denne fase, hvilket kan tage fra mindre end 24 timer til flere dage, er patienten sårbar over for sekundære infektioner.

Rekonvalensperiode
I rekonvalensperioden, genvinder patienten styrke og kroppen vender tilbage til sin tilstand fra før sygdomstilstanden. Helbredelse fra sygdommen er opnået.

Vi ved alle, at i løbet af sygdom, kan folk tjene som reservoirer for sygdommen og kan let sprede infektionen til andre mennesker. Men du bør også vide, at folk kan sprede infektion under inkubations- og rekonvalensperioden lige så godt. Dette gælder i sær for sygdomme, som for eksempel tyfus og kolera, hvor den rekonvalescente person bærer den patogene mikroorganisme i måneder, eller endda år.

12.6 – Smittespredning →