12.8 – Fremspirende infektionssygdomme

Fremspirende infektionssygdomme er de sygdomme, der er nye eller ændrede, der viser en stigning i forekomsten igennem den seneste tid, eller har potentiale til at stige i den nærmeste fremtid. En ny sygdom, kan være forårsaget af en virus, en bakterie, en svamp, en protozo eller en indvoldsorm. Omkring 75% af nye smitsomme sygdomme er hovedsageligt af viral oprindelse og vil sandsynligvis være vektorbårne. Flere kriterier anvendes til identifikationer af fremspirende infektionssygdomme. For eksempel, nogle sygdommes tilstedeværende symptomer, der klart er karakteristiske fra alle andre sygdomme. Nogle er blevet kendt på grund af forbedrede diagnostiske teknikker, som gør det muligt at identificere et nyt patogen. Andre identificeres, når en lokal sygdom bliver udbredt, en sjælden sygdom bliver almindelig, en mild sygdom bliver mere alvorlig, eller en stigning i levealderen, tillader en langsom udviklende sygdom at udvikle sig fuldt. Eksempler på fremspirende infektionssygdomme er anført i tabel 12.8.1.

En række faktorer bidrager til fremkomsten af nye smitsomme sygdomme:

 • Nye stammer, som for eksempel coli O157:H7 og fugleinfluenza H1N1 (aviær influenza), kan skyldes genetisk rekombinering mellem mikroorganismer.
 • En ny serovar, som for eksempel Vibrio cholerae O139, kan skyldes ændringer i eller udviklingen af eksisterende mikroorganismer.
 • Den udbredte og til tider uberettigede brug af antibiotika og pesticider, fremmer væksten af mere resistente populationer af mikroorganismer og insekter (myg og lus) og flåter, der bærer dem.
 • Global opvarmning og ændringer i vejrmønstre, kan øge distribution og overlevelse af reservoirer og vektorer, hvilket resulterer i introduktion og udbredelse af sygdomme som malaria og hantavirus pulmonal syndrom.
 • Kendte sygdomme, som for eksempel chikungunya (eller denguefeber) og Vestnil virus, kan spredes til nye geografiske områder med moderne transport. Det var mindre tilbøjeligt at det skete for 100 år siden, da togrejser tog så lang tid, at inficerede rejsende enten døde eller blev raske undervejs.
 • Tidligere ikke-genkendte sygdomme, kan forekomme hos personer der bor eller arbejder i regioner under økologiske ændringer, som for eksempel naturkatastrofer, byggeri, krig eller ekspanderende bosættelser. I Californien, er forekomsten af Coccidiodomykose tidoblet efter jordskælvet i Northridge i 1994. Arbejdere der arbejder med skovrydning i Venezuela erhverver sig nu venezuelansk hæmoragisk feber.
 • Selv dyrekontrolforanstaltninger kan påvirke forekomsten af en sygdom. Stigningen i borreliose i de senere år, kan skyldes stigende hjortepopulationer som følge af aflivning af rovdyr der dræber hjorte.
 • Fejl i folkesundhedsmæssige foranstaltninger, kan være en medvirkende faktor for fremkomsten af tidligere kontrollerede sygdomme. For eksempel den fejlslagne strategi, der skulle få voksne til at få vaccination mod difteri i de nye uafhængige republikker i det tidligere Sovjetunionen i 1990’erne.

De nationale sundhedsmyndigheder og Verdenssundhedsorganisationen (WHO), har udviklet planer for at løse problemerne vedrørende fremspirende infektionssygdomme. Deres prioriteter omfatter:

 1. At opdage, straks undersøge og overvåge nye smitsomme patogener, de sygdomme de forårsager og de faktorer der påvirker deres opståen
 2. At udvide grundforskning og anvendt forskning i økologiske og miljømæssige faktorer, mikrobielle ændringer og tilpasninger og værtinteraktioner, der påvirker fremspirende infektionssygdomme
 3. At forbedre kommunikationen af offentlig sundhedsinformation samt hurtig gennemførelse af forebyggelsesstrategier vedrørende fremspirende infektionssygdomme
 4. At etablere planer for overvågning og kontrol af fremspirende infektionssygdomme på verdensplan.

12.9 – Epidemiologi →