13.5 Patogene egenskaber for svampe, protozoer, helminter og alger

Dette afsnit, beskriver nogle generelle patologiske virkninger for svampe, protozoer, helminter og alger, der forårsager sygdom hos mennesker.

13.5.1 Svampe

Selvom svampe kan forårsage sygdom, har de ikke et veldefineret sæt af virulensfaktorer. Nogle svampe har metaboliske produkter, der er giftige for menneskelige værter. I sådanne tilfælde, er toksinet kun indirekte årsag til sygdom, fordi svampen allerede vokser i eller på værten. Kroniske svampeinfektioner, som for eksempel fodsvamp, kan også fremkalde en allergisk reaktion i værten.

Trichothecener er fungale toksiner, der hæmmer proteinsyntesen i eukaryote celler. Indtagelse af disse toksiner forårsager hovedpine, kulderystelser, svær kvalme, opkastning og synsforstyrrelser. Disse toksiner er produceret af Fusarium og Stachybotrys, der vokser på korn og vægplader i huse.

Der er tegn på, at nogle svampe har virulensfaktorer. To svampe, der kan forårsage hudinfektioner, Candida albicans og Trichophyton udskiller proteaser. Disse enzymer, kan ændre værtscellemembraner for at tillade fastgørelse af svampene. Cryptococcus neoformans, er en svamp, der forårsager en type meningitis; den danner en kapsel, der hjælper den med at modstå fagocytose. Nogle svampe er blevet resistente over for svampemidler, ved at nedsætte deres syntese af receptorerne for disse lægemidler.

Sygdommen der kaldes ergotisme, var almindelig i Europa i middelalderen og er forårsaget af et toksin, produceret af et ascomycet plantepatogen, Claviceps purpurea, som vokser på korn. Toksinet er indeholdt i sklerotier, der er stærkt resistente mycelier på svampen og som kan frigives. Toksinet selv, meldøje, er et alkaloid der kan forårsage hallucinationer lig dem LSD (lysergsyrediethylamid) forårsager; i virkeligheden, er meldøje en naturlig kilde til LSD. Meldøje sammentrækker også kapillærer og kan forårsage koldbrand i benene, ved at forhindre ordentlig blodcirkulation i kroppen. Selvom C. purpurea stadig lejlighedsvis forekommer på korn, fjerner den moderne formaling normalt sklerotierne.

Flere andre toksiner, produceres af svampe der vokser på korn eller andre planter. For eksempel bliver jordnøddesmør lejlighedsvis tilbagekaldt, på grund af for store mængder af aflatoksin, der har kræftfremkaldende egenskaber. Aflatoksin er produceret ved væksten af skimmelsvampen Aspergillus flavus. Når det indtages, kan toksinet ændres til en mutagen forbindelse i den menneskelige krop.

Et par svampe, producerer svampetoksiner, kaldet mykotoksiner. Eksempler er phallodin og amanitin, produceret af Amanita phalloides (grøn fluesvamp). Disse neurotoksiner er så potente, at indtagelse af sådanne svampe, kan medføre dødsfald.

13.5.2 Protozoer

Tilstedeværelsen af protozoer og deres affaldsprodukter, frembringer ofte sygdomssymptomer i værten (se tabel 10.4.1.1). Nogle protozoer, som for eksempel Plasmodium der forårsager malaria, invaderer værtscellerne og reproducerer sig i dem og forårsager cellelyse. Toxoplasma vedhæfter sig makrofager og opnår adgang til dem ved fagocytose. Parasitten forhindrer normalt forsuring og nedbrydning; dermed kan den vokse i den fagocytiske vakuole. Andre protozoer, som for eksempel Giardia intestinalis der forårsager giardiose, vedhæfter sig værtsceller med en sugekop og nedbryder cellerne og vævsvæsker.

Nogle protozoer, kan omgå værtens forsvar og forårsage sygdom i meget lange perioder. For eksempel Giardia der forårsager diarré og Trypanosoma der forårsager afrikansk sovesyge. Begge bruger antigenvariation til at være et skridt foran værtens immunforsvar. Immunforsvaret bliver advaret, ved at genkende fremmede stoffer, kaldet antigener; tilstedeværelsen af antigener, forårsager immunforsvaret til at producere antistoffer, med det formål at ødelægge de fremmede stoffer. Når Trypanosoma indføres i blodstrømmen af tsetsefluen, producerer og viser den et bestemt antigen. Som svar på dette antigen, producerer kroppen antistoffer mod antigenet. Men inden for 2 uger, stopper mikroorganismen med at danne det oprindelige antigen og danner i stedet for et nyt antigen. Således bliver de oprindelige antistoffer virkningsløse. Fordi mikroorganismen kan danne op til 1.000 forskellige antigener, kan en infektion vare årtier.

13.5.3 Helminter (indvoldsorm)

Tilstedeværelsen af helminter, giver ofte også sygdomssymptomer i en vært (se tabel 10.6.3.1). Nogle af disse organismer, bruger faktisk værtens væv til deres egen vækst, eller danner store parasitære masser; den resulterende cellulære skade, fremkalder symptomerne. Et eksempel, er rundormen Wuchereria bancrofti der forårsager elefantiasis. Denne parasit, blokerer den lymfatiske cirkulation, hvilket fører til en ophobning af lymfevæske og til sidst forårsager groteske hævelser af ben og andre kropsdele. Affaldsprodukterne af metabolismen hos disse parasitter, kan også bidrage til symptomerne på en sygdom.

13.5.4 Alger

Enkelte arter af alger, producerer nervegifte. For eksempel er nogle slægter af dinoflagellater, som for eksempel Alexandrium, medicinsk vigtige fordi de producerer et neurotoksin, kaldet saxitoksin. Selv om bløddyr, der lever af dinoflagellater der producerer saxitoksin, ikke viser nogle symptomer på sygdom, vil mennesker der spiser disse bløddyr udvikle skalddyrsforgiftning, med symptomer der ligner botulisme. Offentlige fødevaresikkerhedsmyndigheder, forbyder ofte fiskeri og indtagelse af bløddyr under rødt tidevand.

13.6 – Udgangsportaler →