13.8 – Mikrobielle mekanismer i patogenicitet – Kapitelspørgsmål

Kapitelspørgsmål

Viden og forståelse

Redegør for følgende:

1. Sammenlign patogenicitet med virulens.

2. Hvordan er kapseldannelse og cellevægskomponenter relateret til patogenicitet? Giv nogle konkrete eksempler.

3. Beskriv hvordan hæmolysiner, leukocidiner, koagulase, kinaser, hyaluronidase, sideroforer og IgA proteaser kan bidrage til patogeniciteten.

4. Forklar, hvordan lægemidler der binder hver af følgende, ville påvirke patogeniciteten:

a. Jern i værtens blod
b. Neisseria gonorrhoeae fimbrier
c. Streptococcus pyogenes M protein

5. Sammenlign følgende aspekter af endotoksiner og exotoksiner: bakteriekilde, kemi, toksicitet og farmakologi. Giv et eksempel på hvert toksin.

6. TEGN DET Navngiv objekterne på billedet, for at vise hvordan Shigatoksin kommer ind i og hæmmer proteinsyntesen i en human celle.

7. Beskriv de faktorer, der bidrager til patogeniciteten for svampe, protozoer og helminter.

8. Hvilken af følgende slægter, er den mest smitsomme?

9. Hvordan kan virus og protozoer, undgå at blive ødelagt af værtens immunrespons?

10. NAVNGIV DEN Opa genet, anvendes til at identificere denne endotoksinproducerende bakterie, der vokser godt i de høje CO2 forhold der er inde i fagocytter.

Flere valgmuligheder:

1. Fjernelse af plasmider, reducerer virulens i hvilken af følgende mikroorganismer?

a. Clostridium tetani
b. Escherichia coli
c. Salmonella enterica
d. Streptococcus mutans
e. Clostridium botulinum

2. Hvad er LD50 for det testede bakterielle toksin i eksempler nedenfor?

3. Hvilken af følgende er ikke en indgangsportal for patogener?

a. Slimhinder i luftvejene
b. Slimhinder i mave-tarmkanalen
c. Hud
d. Blod
e. Den parenterale rute

4. Alle de følgende kan forekomme under bakteriel infektion. Hvilken ville forhindre alle de andre?

a. Vaccination mod fimbrier
b. Fagocytose
c. Inhibering af fagocytisk nedbrydning
d. Destruktion af adhæsiner
e. Ændring af cytoskelettet

5. ID50 for Campylobacter spp. er 500 celler; ID50 for Cryptosporidium spp. er 100 celler. Hvilket af følgende udsagn er falskt?

a. Begge mikroorganismer er patogener
b. Begge mikroorganismer giver infektioner i 50% af en testpopulation
c. Cryptosporidium er mere virulent end Campylobacter
d. Campylobacter og  Cryptosporidium er lige virulente; de forårsager infektion hos det samme antal forsøgsdyr
e. Cryptosporidium infektioner erhverves lettere end Campylobacter infektioner

6. En indkapslet bakterie, kan være virulent fordi kapslen

a. Modstår fagocytose
b. Er et endotoksin
c. Ødelægger værtsvæv
d. Dræber værtsceller
e. Har ingen effekt; fordi mange patogener ikke er indkapslede, bidrager kapsler ikke til virulensen

7. Et lægemiddel, som binder sig til mannose på humane celler, ville forhindre

a. At Vibrio enterotoksin ville kunne komme ind i cellen
b. Fastgørelse af patogene E. coli
c. Virkningen af botulinumtoksin
d. Streptokoklungebetændelse
e. Virkningen af difteritoksin

8. De tidligste koppevacciner, var inficeret væv der blev gnedet på huden af en rask person. Modtageren af en sådan vaccine, ville normalt udvikle svage symptomer på kopper. Når de var blevet raske var de immune over for kopper. Hvad er den mest sandsynlige årsag til at denne vaccine ikke dræbte flere mennesker?

a. Huden er den forkerte indgangsportal for kopper
b. Vaccinen bestod af en mild form af virusset
c. Kopper kan normalt overføres ved hud-til-hud kontakt
d. Kopper er en virus
e. Virussen var muteret

9. Hvilken af følgende, repræsenterer ikke den samme mekanisme for at undgå værtens forsvar, som de øvrige?

a. Rabiesvirus vedhæfter sig receptoren for neurotransmitteren acetylcholin
b. Salmonella vedhæfter sin receptoren for epidermal vækstfaktor
c. Epstein-Barr (EB) virus, bindes til værtens receptor for komplementkomponent
d. Overfladeproteingener i Neisseria gonorrhoeae muterer hyppigt
e. Ingen af ovenstående

10 . Hvilket af følgende udsagn er sandt?

a. Det primære mål med et patogen, er at dræbe sin vært
b. Evolutionen udvælger de mest virulente patogener
c. Et succesfuldt patogen dræber ikke sin vært før det frigives
d. Et succesfuldt patogen dræber aldrig sin vært

← Forsiden 13.9 – Svarark →