13.9 – Mikrobielle mekanismer i patogenicitet – Svarark

Redegør for følgende:

1. Evnen for en mikroorganisme til at forårsage sygdom, kaldes patogenicitet. Graden af patogenicitet er virulens.

2. Indkapslede bakterier kan modstå fagocytose og fortsætter med at vokse. Streptococcus pneumoniae og Klebsiella pneumoniae danner kapsler, der er relateret til deres virulens. M protein fundet i cellevæggene hos Streptococcus pyogenes og et protein i cellevæggene hos Staphylococcus aureus hjælper disse bakterier til at modstå fagocytose.

3. Hæmolysiner lyserer røde blodlegemer; hæmolyse kan levere næringsstoffer til bakterievækst. Leukocidiner ødelægger neutrofiler og makrofager, der er aktive i fagocytose; dette mindsker værtens resistens over for infektion. Koagulase forårsager fribrinogen i blodet til at størkne; blodproppen beskytter bakterien mod fagocytose og andre værtsforsvar. Bakterielle kinaser nedbryder fibrin; kinaser kan ødelægge en blodprop kroppen har dannet for at isolere bakterien, således at bakterien kan sprede sig. Hyaluronidase hydrolyserer hyaluronsyre der binder cellerne sammen; dette kan gøre det muligt for bakterierne at sprede sig gennem væv. Sideroforer tager jern fra værtens jrentransportproteiner, således ar bakterien opnår jern til vækst. IgA proteaser ædelægger IgA antistoffer; IgA antistoffer beskytter slimhindeoverfladerne.

4.

a. Ville hæmme bakterier
b. Ville forhindre vedhæftning af N. gonorrhoeae
c. S. pyogenes ville ikke være i stand til at vedhæfte sig til værtscellerne og ville være mere modtagelig for fagocytose

5.

6.

7. Patogene svampe, har ingen specifikke virulensfaktorer; kapseldannelse, metaboliske produkter, toksiner og allergiske reaktioner bidrager til virulensen hos patogene svampe. Nogle svampe producerer toksiner, der når de indtages giver anledning til sygdom. Protozoer og helminter fremkalder symptomer, ved at ødelægge værtens væv og producere giftigt metabolisk affald.

8. Legionella.

9. Virus undgår værtens immunrespons, ved at formere sig inde i værtens celler; nogle kan være latente i en værtscelle i længere perioder. Nogle protozoer undgår værtens immunrespons ved mutationer, der ændrer deres antigener.

10. Neisseria gonorrhoeae.

Flere svarmuligheder:

1. d 3. d 5. c 7. b 9. d
2. c 4. a 6. a 8. a 10. c

← Forsiden