14.1 – Begrebet immunitet

Når mikroorganismer angriber vores krop, forsvarer vi os ved at bruge forskellige immunitetsmekanismer. Immunitet, også kaldet modstandskraft, er evnen til at afværge en sygdom, forårsaget af mikroorganismer eller deres produkter oh til at beskytte mod miljømæssige stoffer som for eksempel pollen, kemikalier og dyrehår. Manglende immunitet, betegnes som modtagelighed. Generent er der to typer af immunitet: den medfødte og den adaptive. Den medfødte immunitet refererer til forsvar, der er til stede ved fødslen. Det er altid parat til at yde en hurtig indsats, for at beskytte os mod sygdom. Den medfødte immunitet indebærer ikke genkendelsen af en specifik mikroorganisme. Endvidere har den medfødte immunitet ingen hukommelsesreaktion, det vil sige hurtigere og stærkere immunreaktion på den samme mikroorganisme på et senere tidspunkt. Den medfødte immunitets første linje af forsvar og omfatter hud og slimhinder og den anden linje af forsvar omfatter naturlige dræberceller, fagocytter, inflammation, feber og antimikrobielle stoffer. Den medfødte immunrespons, repræsenterer immunforsvarets tidlige varslingssystem og er designet til at forhindre mikroorganismer i at opnå adgang til kroppen, samt medvirke til at fjerne dem, der opnår adgang.

Den adaptive immunitet, er baseret på en konkret reaktion på en bestemt mikroorganisme, når en mikroorganisme har gennembrudt den medfødte immunitet. Det justerer sig til håndtering af en bestemt mikroorganisme. I modsætning til den medfødte immunitet, er den adaptive immunitet langsommere om at reagere, men det har et hukommelseskomponent, der tillader kroppen et mere målrettet forsvar mod de samme patogener i fremtiden. Den adaptive immunitet omfatter lymfocytter (hvide blodlegemer) kaldet T-celler (T-lymfocytter) og B-celler (B-lymfocytter). Disse vil blive beskrevet nærmere i del 15. Her vil vi kun gennemgå den medfødte immunitet.

Responser i den medfødte immunitet, aktiveres af proteinreceptorer i plasmamembranerne på defensive celler. Blandt disse aktivatorer er told-lignende receptorer (TLR’er). Disse TLR’er, vedhæfter sig til almindeligt forekommende komponenter på patogener, som kaldes patogen-associerede molekylære mønstre (PAMM’er). Eksempler indbefatter lipopolysaccharider (LPS) i den ydre membran hos Gramnegative bakterier, peptidoglycan i cellevæggen hos Grampositive bakterier, bakteriers DNA, og DNA samt RNA vira. TLR’er vedhæfter sig også komponenter på svampe og parasitter.

Du vil senere i denne del, lære at der er to slags defensive celler involveret i den medfødte immunitet, som kaldes makrofager og dendritiske celler og giver et link mellem den medfødte immunitet og den adaptive immunitet. Når TLR’erne på disse celler, støder på PAMM’er på mikroorganismer, som for eksempel LPS hos Gramnegative bakterier, inducerer TLR’erne de defensive celler til at frigive kemikalier, kaldet cytokiner. Cytokiner (cyto- = celle; -kinesis = bevægelse), er proteiner som regulerer intensiteten og varigheden af immunresponser.

En af cytokinernes roller, er at rekruttere andre makrofager og dendritiske celler, såvel som andre defensive celler, til at isolere og ødelægge mikroorganismerne, som en del af det inflammatoriske respons. Cytokiner kan også aktivere T-cellerne og B-cellerne, der er involveret i den adaptive immunitet. Vi vil kigge mere på de forskellige cytokiner og deres funktioner i del 15.

– Første forsvarslinje –
Huden og slimhiderne

Huden og slimhinderne, er kroppens første forsvar mod miljømæssige patogener. Disses funktion resulterer fra både fysiske og kemiske faktorer.

14.2 – Fysiske faktorer →