14.12 – Den medfødte immunitet – Værtens ikke-specifikke forsvar – Kapitelspørgsmål

Kapitelspørgsmål

Viden og forståelse

Redegør for følgende:

1. Identificér mindst en fysisk faktor og en kemisk faktor, der forhindrer mikroorganismer i at trænge ind i kroppen gennem hver af følgende:

a. Urinrøret
b. Det reproduktive system

2. Definér inflammation og skriv dens karakteristika.

3. Hvad er interferoner? Diskutér deres roller i den medfødte immunitet.

4. Hvordan kan komplementsystemet forårsage endotoksisk shock?

5. Patienter med X-bundet kronisk granulomatøs sygdom er modtagelige over for sygdomme, fordi deres neutrofiler ikke genererer en oxidativ byge. Hvad er forholdet af den oxidative byge i forbindelse med en infektion?

6. Hvorfor forekommer hæmolyse af røde blodlegemer, når en person modtager transfusion med den forkerte type blod?

7. Giv flere eksempler på, hvordan mikroorganismer kan unddrage sig komplementsystemet.

8. TEGN DET Navngiv de følgende processer, der resulterer i fagocytose: marginering, diapedesis, adhærens og fagolysosomdannelse.

9. Er følgende involveret i den medfødte eller adaptive immunitet? Identificér rollen for hver immunitet:

a. TLR’er
b. Transferriner
c. Antimikrobielle peptider

10. NAVNGIV DEN Disse agranulocytter, er ikke-fagocytiske før de vandrer ud af blodet.

Flere svarmuligheder:

1. Legionella bruger C3b receptorer til at trænge ind i fagocytter. Dette…

a. Forhindrer fagocytose
b. Nedbryder komplementsystemet
c. Inaktiverer komplimentsystemet
d. Forhindrer inflammation
e. Forhindrer cytolyse

2. Chlamydia kan forhindre dannelsen af fagolysosomer og kan derfor…

a. Undgå at blive fagocyteret
b. Undgå ødelæggelse fra komplementsystemet
c. Forhindre adhærens
d. Undgå at blive fordøjet
e. Ingen af ovenstående

3. Hvis følgende er placeret i rækkefølgen for forekomst, hvilket ville være det tredje trin?

a. Diapedesis
b. Fordøjelse
c. Dannelse af fagosomet
d. Dannelse af fagolysosomet
e. Marfinering

4. Hvis følgende er placeret i rækkefølgen for forekomst, hvilket ville være det tredje trin?

a. Aktivering af C5 med C9
b. Cellelyse
c. Antigen-antistof reaktion
d. Aktivering af C3
e. Aktivering af C2 til og med C4

5. En human vært, kan forhindre et patogen fra at opnå nok jern ved alle følgende undtagen

a. Reducere indtagelsen af jern
b. Binde jern med transferrin
c. Binde jern med hæmoglobin
d. Binde jern med ferritin
e. Binde jern med sideroforer

6. Et fald i produktionen af C3 ville resulterer i

a. Forøget modtagelighed for infektioner
b. Forøget antal hvide blodlegemer
c. Øget fagocytose
d. Aktivering af C5 gennem C9
e. Ingen af ovenstående

7. I 1884, observerede Ellie Metchnikoff blodceller indsamlet omkring en splint og indsat i et søstjernefoster. Dette var opdagelsen af

a. Blodlegemer
b. Søstjerner
c. Fagocytose
d. Immunitet
e. Ingen af ovenstående

8. Helicobacter pylori bruger enzymet urease for at modvirke det kemiske forsvar i det menneskelige organ hvor den lever. Dette kemiske forsvar er

a. Lysosym
b. Saltsyre
c. Superoxidradikaler
d. Talg
e. Komplementsystemet

9. Hvilket udsagn om IFN-α, er falskt?

a. Det forstyrrer viral replikering
b. Det er værtscellespecifikt
c. Det frigives af fibroblaster
d. Det er virusspecifikt
e. Det frigives af lymfocytter

10. Hvilken af følgende, stimulerer ikke fagocytter?

a. Cytokiner
b. IFN-γ
c. C3b
d. Lipid A
e. Histamin

← Forsiden 14.13 – Svarark →