15.11 – Typer af adaptiv immunitet

Figur 15.11.1 – Typer af adaptiv immunitet

Immunitet, kan erhverves enten aktivt eller passivt. Immunitet erhverves aktivt, når en person er udsat for mikroorganismer eller fremmede stoffer og immunsystemet reagerer. Immunitet er erhvervet passivt, når antistoffer overføres fra en person til en anden. Passiv immunitet hos modtageren, varer kun så længe antistofferne er til stede – i de fleste tilfælde et par uger. Både aktivt erhvervet immunitet og passivt erhvervet immunitet, kan opnås ved naturlige eller kunstige midler (se figur 15.11.1).

De fire typer af adaptiv immunitet, kan sammenfattes således:

  • Naturlig erhvervet aktiv immunitet udvikler sig, når en person er udsat for antigener i hverdagen, bliver syg og derefter kommer sig. Når der er opnået immunitet, er den livslang for nogle sygdomme, som for eksempel over for mæslinger. For visse andre sygdommer, især tarmsygdomme, kan immuniteten vare nogle få år. Subkliniske infektioner eller upåfaldende infektioner (dem der ikke giver nogle nævneværdige symptomer eller tegn på sygdom), kan også give immunitet.
  • Naturligt erhvervet passiv immunitet, involverer naturlig overførsel af antistoffer fra en mor til et barn. Antistofferne hos en gravid kvinde, passerer moderkagen til fosteret – moderkageoverførsel. Hvis moderen er immun over for difteri, rubella eller polio for eksempel, vil den nyfødte også være midlertidig immun over for disse sygdomme. Visse antistoffer overføres også fra moderen til barnet gennem modermælken, især de første sekreter af modermælken, kaldet råmælk. I spædbarnet, varer denne passive immunitet generelt kun så længe de overførte antistoffer holder – i reglen et par uger eller måneder. Disse maternelle antistoffer, er vigtige for at give immunitet til barnet, mens dets eget immunsystem modnes. Råmælk er endnu vigtigere hos nogle pattedyr; kalve for eksempel, har ikke antistoffer, der krydser moderkagen og er afhængige af råmælk kan indtages i løbet af kalvens først levedag. Forskere specificerer ofte føtalt kalveserum til visse eksperimentelle anvendelser, fordi det ikke indeholder nogle antistoffer fra moderen.
  • Kunstigt erhvervet aktiv immunitet er resultatet af vaccination. Vaccination, også kaldet immunisering, indsprøjter vacciner i kroppen. Disse er antigener, som for eksempel dræbte eller levende mikroorganismer, eller inaktiverede bakterielle toksiner.
  • Kunstigt erhvervet passiv immunitet indebærer indsprøjtning af antistoffer (i stedet for antigener) i kroppen. Disse antistoffer stammer fra et dyr eller et menneske, der allerede er immune over for sygdommen.
Figur 15.11.2 – Adskillelsen af serumproteiner ved gelelektroforese: I denne procedure, anbringes serum i et kar der er skåret ud af i en agar-gel. Som reaktion på en elektrisk strøm, vil de negativt ladede proteiner fra serummet, migrerer gennem gelen fra den negativt ladede ende (katoden) til den positivt ladede ende (anoden).

Fordi blodserum let kan opnås og indeholder en betydelig koncentration af antistoffer, er antiserum blevet en generisk betegnelse for blodafledte væsker, der indeholder antistoffer. Derfor kaldes studiet af reaktioner mellem antistoffer og antigener for serologi. Som vist i figur 15.11.2, når en prøve af serum underkastes en elektrisk strøm i laboratoriet under gelelektroforese, bevæger proteinerne opløst i det sig med forskellige hastigheder. Globulinproteinerne adskilles i fraktioner, der betegnes alfa (α), beta (β) og gamma (γ) ved deres relative motilitet. Fordi gammafraktionen, kaldet gammaglobulin, indeholder de fleste af antistofferne, er det oftest det, der anvendes til overførsel af immunitet.

Når gammaglobulin, også kaldet serumimmunglobulin, fra en person der er immun over for en sygdom, indsprøjtes i en anden person, giver den umiddelbar en passiv beskyttelse mod sygdommen. Selv om kunstigt erhvervet immunitet er øjeblikkelig, er den kortvarig fordi antistofferne nedbrydes af modtageren. Halveringstiden af indsprøjtet antistof (den tid der kræves for at halvdelen af antistofferne forsvinder), er typisk omkring 3 uger.

*   *   *   *

Denne del om immunologi, er beregnet til at gøre dig bekendt med de generelle begreber. Immunologi er et meget komplekst emne og delen her berører kun toppen af isbjerget omkring dette emne. Figur 15.11.3 opsummerer det materiale der er dækket i denne del. Især understreger den, den dobbelte karakter af immunologi.

Figur 15.11.3 – Den dobbelte natur af det adaptive immunsystem
← Forsiden 15.12 – Kapitelresumé →