15.13 – Den adaptive immunitet – Værtens specifikke forsvar – Kapitelspørgsmål

Kapitelspørgsmål

Viden og forståelse

Redegør for følgende:

1. Beskriv forskellene ved de følgende par:

a. Den medfødte og den adaptive immunitet
b. Den humorale og den cellulære immunitet
c. Aktiv og passiv immunitet
d. TH1- og TH2-celler
e. Naturlig og kunstig immunitet
f. T-afhængige og T-uafhængige antigener
g. CD8+ T-celler og CTL’er
h. Immunoglobulin og TCR’er

2. Hvad står HKK for? Hvad er funktionen af HHK? Hvilke typer T-celler interagerer med HKK klasse I? Med HKK klasse II?

3. TEGN DET Markér der tunge kæder, de lette kæder, den variable region og Fc-regionen på dette typiske antistof. Angiv, hvor antistoffet bindes til antigenet. Skitsér et IgM antistof.

4. Opstil et diagram der beskriver de roller T-celler og B-celler spiller i immunitet.

5. Forklar en funktion for følgende typer af celler: CTL, TH og Treg. Hvad er cytokin?

6. TEGN DET

a. I grafen nedenfor, blev værten ved tidspunkt A, injiceret med tetanustoxoid. Vis responsen på en booster-dosis på tidspunkt B.

b. Tegn antistofreaktionen, for dette samme individ, ved udsættelse for et nyt antigen, angivet ved tidspunkt B.

7. Hvordan vi hver af følgende forhindre infektion?

a. Antistoffer mod Neisseria gonorrhoeae fimbrier
b. Antistoffer mod værtscelle mannose

8. Hvordan kan et menneske fremstille over 10 milliarder forskellige antistoffer med kun 35.000 forskellige gener?

9. Forklar hvorfor en person, der er kommet sig over en sygdom, kan være sammen med andre der har sygdommen, uden at frygte for at pådrage sig den igen.

10. NAVNGIV DEN Denne celle findes i hud og lymfevæv. Det er en fagocyt og aktiverer T-celler.

Flere svarmuligheder:

Match de følgende valgmuligheder til spørgsmål 1-4.

a. Medfødt immunitet
b. Naturligt erhvervet aktiv immunitet
c. Naturligt erhvervet passiv immunitet
d. Kunstigt erhvervet aktiv immunitet
e. Kunstigt erhvervet passiv immunitet

1. Den type immunitet, som indsprøjtning med difteritoksin giver.

2. Den type immunitet, som indsprøjtning med rabiesserum giver.

3. Den type immunitet der opnås ved at blive rask efter en sygdom.

4. Nyfødtes immunitet til gul feber.

Match følgende valgmuligheder til udsagnene i spørgsmål 5-7:

a. IgA
b. IgD
c. IgE
d. IgG
e. IgM

5. Antistoffer der beskytter fosteret og nyfødte.

6. De første antistoffer der syntetiseres; især effektive mod mikroorganismer.

7. Antistoffer der er bundet til mastceller og er involveret i allergiske reaktioner.

8. Læg følgende i den rigtige rækkefølge for at fremkalde et antistofrespons: (1) TH-celle genkender B-celle; (2) APC kontakter antigen; (3) Antigenfragment går til overfladen af APC; (4) TH-celle genkender antistoffragment og HKK; (5) B-celle prolifererer.

a. 1, 2, 3, 4, 5
b. 5, 4, 3, 2, 1
c. 3, 4, 5, 1, 2
d. 2, 3, 4, 1, 5
e. 4, 5, 3, 1, 2

9. En nyretransplanteret patient oplevede en cytotoksisk afvisning af den nye nyre. Læg følgende i den rigtige rækkefølge for afvisningen: (1) Apoptose opstår; (2) CD8+ T-celle bliver til CTL; (3) Granzymer frigives; (4) HKK klasse I aktiverer CD8+ T-celler; (5) Perforin frigives.

a. 1, 2, 3, 4, 5
b. 5, 4, 3, 2, 1
c. 4, 2, 5, 3, 1
d. 3, 4, 5, 1, 2
e. 2, 3, 4, 1, 5

10. Patienter med Chediak-Higashi syndrom, lider af forskellige former for kræft. Disse patienter mangler højst sandsynligt følgende?

a. Treg celler
b. TH1 celler
c. B-celler
d. NK-celler
e. TH2 celler

← Forsiden 15.14 – Svarark →