15.14 – Den adaptive immunitet – Værtens specifikke forsvar – Svarark

Redegør for følgende:

1.

a. Den adaptive immunitet er modstandsdygtighed over for infektioner opnået gennem et individs liv; det resulterer fra produktionen af antistoffer og T-celler. Den medfødte immunitet, refererer til modstandsdygtigheden for arter eller enkeltpersoner mod visse sygdomme, der ikke er afhængige af antistofspecifik immunitet.

b. Humoral immunitet skyldes antistoffer (og B-celler). Cellulær immunitet skyldes T-celler.

c. Aktiv immunitet, refererer til antistoffer produceret af individet, der bærer den. Passiv immunitet, refererer til antistoffer produceret af en anden kilde og derefter overført til det individ, der har behov for antistofferne.

d. TH1 celler producerer cytokiner der aktiverer T-celler. Cytokiner produceret af TH2 celler aktiverer B-celler.

e. Naturlig immunitet er erhvervet naturligt, det vil sige fra mor til nyfødt eller efter infektion. Kunstig immunitet erhverves fra medicinsk behandling, det vil sige ved indsprøjtning af antistoffer eller ved vaccination.

f. T-afhængige antigener: Visse antigener skal kombinere sig med kroppens egne antigener, der genkendes af TH celler og derefter af B-celler. T-uafhængige antigener kan fremkalde et antistofrespons uden T-celler.

g. T-celler kan klassificeres ved deres overfladeantigener: TH celler besidder CD4 antigenet; TC celler har CD8 antigenet.

h. Immunoglobuliner 5 antistoffer; TCR’er 5 antigenreceptorer på T-celler.

2. Det store histokompabilitetskompleks (HKK) er kroppens egne antigener. T-celler reagerer med HKK klasse II; TC celler reagerer med HKK klasse I.

3.

4. Som beskrevet i figur 15.11.3:

5. Aktiverede TC celler (CTL), ødelægger målceller ved kontakt. TH celler interagerer med et antigen, for at ”præsentere” det til en B-celle for antistofdannelse. Treg celler undertrykker immunresponset. Cytokiner er kemikalier der frigives af celler, der initierer en reaktion ved andre celler.

6.

7. Begge ville forhindre binding af patogenet; (A) interfererer med fastgørelsesstedet på patogenet og (b) interferer med patogenets receptorsted.

8. Omlejring af V-regiongener under fosterudviklingen, producerer B-celler med forskellige antistofgener.

9. Personen blev rask, fordi han eller hun producerede antistoffer mod patogenet. Hukommelsesreaktionen vil fortsætte med at beskytte den pågældende person mod dette patogen.

10. Dendritisk celle.

Flere svarmuligheder:

1. d 3. b 5. d 7. c 9. c
2. e 4. c 6. e 8. d 10. d

← Forsiden