15.2 – Det adaptive immunsystems dobbelte natur

Den adaptive immunitet, anses som et tostrenget system, med humorale (kropsvæsker) og cellulære komponenter. Vi vil nu kort beskrive både den humorale og cellulære immunitet.

15.2.1 Overblik over den humorale immunitet

Fra oldtiden og langt ind i det nittende århundrede, mente det medicinske samfund, at sundhed afhang af fire forskellige kropsvæsker, eller humors – blod, slim, sort galde og gul galde. Den nye videnskab immunologi, adopterede udtrykket humorale immunitet, når der beskrives immunitet som følge af beskyttende molekyler, kaldet antistoffer. Antistoffer, bekæmper fremmede molekyler, som vi refererer til som antigener. Humoral immunitet, involverer B-lymfocytter, mere almindeligt kendt som B-celler, der fjerner virus, bakterier og toksiner fra kropsvæsker og blod, der at genkende antigener og fremstille antistoffer mod dem. Genkendelse af forskellige antigener, afhænger af B-cellereceptorer for antigener der dækker overfladen af B-cellen.

B-celler blev opkaldt efter den kilde, hvor de først blev observeret, bursa Fabricius, hvilket er et specialiseret organ hos fugle. Hos mennesker bliver B-celler oprindeligt dannet i den føtale lever, men omkring den tredje levemåned, flytter stedet for skabelse og modning og B-celler til den røde knoglemarv.

15.2.2 Overblik over den cellulære immunitet

Figur 15.2.2.1 – Differentiering af T-celler og B-celler: Både B- celler og T-celler, stammer fra stamceller i den voksne røde knoglemarv eller fra den føtale lever. Nogle celler passerer gennem thymus og fremstår som modne T-celler. Andre celler, forbliver sandsynligvis i den røde knoglemarv og bliver til B-celler. Begge typer af celler, migrerer herefter til lymfevæv, som for eksempel milten og lymfeknuder.

T-lymfocytter eller T-celler, er grundlaget for den cellulære immunitet. Denne form for immunitet, kaldes også cellemedieret immunitet. T-celler bindes ikke direkte til antigener, men genkender antigene peptider, efter de er blevet bearbejdet af fagocytiske celler, som for eksempel makrofager.

T-celler og B-celler, udvikles begge fra stamceller i knoglemarven som figur 15.2.2.1 illustrerer. T-celler har fået deres navn ud fra det faktum, at de i modsætning til B-celler, modnes under indflydelse fra thymus.

Både T-celler og B-celler, findes primært i blod og i lymfoide organer. Reaktionerne fra den cellulære immunitet, er centreret på at angribe antigener der trænger ind i cellerne, hvorimod den humorale immunitets reaktioner, er rettet mod antigener som er ekstracellulære (som for eksempel i blod eller andre kropsvæsker). Det betyder, at den cellulære immunitet generelt er bedst til at bekæmpe virus, der har inficeret en celle, samt nogle svampe- og parasitinfektioner, der generelt involverer patogener der er meget større end bakterier og vira. Fordi den humorale immunitet bekæmper angriberne uden for cellerne, har dens indsats tendens til at fokusere på bakterier og deres toksiner, samt virus inden de trænger ind i målcellen.

T-celler (ligesom B-celler), reagerer på antigener ved hjælp af receptorer på deres overflade – T-cellereceptorer (TCR’er). Kontakt med et antigen, der er komplementært til en TCR, kan forårsage visse typer T-celler, til at proliferere og sekretere cytokiner snarere end antistoffer. Vi vil nu kigge på disse kemiske budbringere, der instruerer andre celler, til at udføre bestemte funktioner.

15.3 – Cytokiner: De kemiske budbringere for immunceller →