15.12 – Den adaptive immunitet – Værtens specifikke forsvar – Kapitelresumé

Kapitelresumé

15.1 Det adaptive immunsystem

 • Den adaptive immunitet, er kroppens evne til at reagere specifikt på en mikrobiel infektion.
 • Kroppens reaktion på den første kontakt med et antigen, kaldes den primære respons.
 • Efterfølgende kontakt med det samme antigen, resulterer i et sekundært eller hukommelsesrespons på dette antigen.

15.2 Det adaptive immunsystems dobbelte natur

 • Den humorale immunitet involverer antistoffer, der findes i serum og lymfe og som produceres af B-celler.
 • Lymfocytter, der dannes i den røde knoglemarv, bliver til B-celler.
 • Den cellulære immunitet, involverer T-celler.
 • Lymfocytter der vandrer gennem thymus, bliver til T-celler.
 • T-cellereceptorer, genkender antigener præsenteret på HKK.
 • Den cellulære immunitet, reagerer på intracellulære antigener; den humorale immunitet reagerer på antigener i kropsvæsker.

15.3 Cytokiner: De kemiske budbringere for immunceller

 • Celler i immunsystemet kommunikerer med hinanden, ved hjælp af kemikalier kaldet cytokiner.
 • Interleukiner (IL), er cytokiner der tjener som formidlere mellem leukocytter.
 • Kemokiner forårsager leukocytter til at migrere til stedet for en infektion.
 • Nogle interferoner, stimulerer immunresponset; andre beskytter celler mod vira.
 • Tumornekrosefaktoren, fremmer den inflammatoriske reaktion.
 • Hæmatopoietiske cytokiner, fremmer udviklingen af hvide blodlegemer.
 • Overproduktion af cytokiner, fører til en cytokinstorm eller –byge, hvilket resulterer i vævsbeskadigelse.

15.4 Antigener og antistoffer

15.4.1 Antigener

 • Et antigen (eller immunogen), er et kemisk stof der for kroppen til at producere specifikke antistoffer.
 • Som regel er antigener proteiner eller store polysaccharider. Antistoffer dannes mod specifikke regioner på antigener, kaldet epitoper eller antigene determinanter.
 • En hapten, er et stof med lav molekylevægt, der ikke kan føre til dannelsen af antistoffer, med mindre den kombineres med et bæremolekyle; haptener reagerer med deres antistoffer uafhængigt af bæremolekylet.

15.4.2 Antistoffer

 • Antistof, eller immunoglobulin, er et protein produceret af B-celler, som respons på et antigen og er i stand til at kombinere sig specifikt med dette antigen.
 • Normale monomerer består af fire polypeptidkæder: to tunge kæder og to lette kæder. De har to antigenbindingssteder.
 • Inden for hver kæde, er en variabel region (V) der binder til epitopen og en konstant region (C), der adskiller de forskellige klasser af antistoffer.
 • Antistofmonomerer er Y-formede eller T-formede: V-regionerne danner enderne i Y’et eller T’et, C-regionen danner basen og Fc regionen (stammen).
 • Fc-regionen, kan knytte sig til en værtscelle eller komplement.
 • IgG antistoffer er de mest fremherskende i serum; de giver naturligt erhvervet passiv immunitet, neutraliserer bakterielle toksiner, deltager i komplementfiksering og fremmer fagocytose.
 • IgM antistoffer, består af fem monomerer, som en sammenføjet kæde; de er involveret i agglutination og komplementfiksering.
 • Serum IgA antistoffer er monomerer; sekretorisk IgA antistoffer er dimere, der beskytter slimhindeoverflader mod invasion fra patogener.
 • IgD antistoffer findes på B-celler; de kan slette B-celler der danner antistoffer mod kroppens egne celler.
 • IgE antistoffer binder sig til mastceller og basofiler og er involveret i allergiske reaktioner.

15.5 Den humorale immunitets reaktionsproces

 • B-celler har antistoffer på deres overflader, der genkender specifikke epitoper.
 • For T-uafhængige antigener: en klon af B-cellen udvælges af frie antigener.
 • For T-afhængige antistoffer: B-cellens immunoglobuliner kombineres med et antigen. Antigenfragmenter, kombineret med HKK klasse II, aktiverer TH-celler. TH-cellerne aktiverer B-cellerne.
 • Aktiverede B-celler, differentierer til plasmaceller og hukommelsesceller.
 • Plasmaceller danner først IgM antistoffer og danner efterfølgende andre klasser af antistoffer, normalt IgG.
 • B-celler der genkender egne kropsceller, slettes ved klonal sletning.
 • Immuniglobulingener i B-celler, rekombineres således, at hver B-celle har forskellige gener for V-regionen i deres antistoffer.

15.6 Antigen-antistof bindingen og dens resultat

 • Antigen-antistof-komplekset dannes, når et antistof bindes til dets specifikke epitoper på et antigen.
 • Agglutinering opstår, når et antistof kombineres med epitoper på to forskellige celler.
 • Opsonisering fremmer fagocytosen af antigenet.
 • Antistoffer der vedhæfter sig mikroorganismer eller toksiner og forhindrer dem i at få adgang til værten eller i at udføre deres opgaver, forårsager det der kaldes neutralisering.
 • Komplementaktivering resulterer i cellelyse.

15.7 Cellulær immunitets reaktionsproces

 • T-celler modnes i thymus. Thymisk selektion fjerner T-celler, der ikke genkender HKK molekylet fra værten og T-celler der vil vedhæfte sig værtsceller der præsenterer kroppens HKK molekyle.
 • T-hjælpeceller, genkender antigener bearbejdet af antigenpræsenterende celler og præsenteret på HKK klasse II molekyler.
 • Cytotoksiske T-celler, genkender antigener bearbejdet af alle værtsceller og præsenteret på HKK klasse I molekyler.

15.7.1 Antigenpræsenterende celler (APC’er)

 • APC’er omfatter B-celler, dendritiske celler og makrofager.
 • Dendritiske celler er de primære APC’er.
 • Aktiverede makrofager er effektive fagocytter og APC’er.
 • APC’er bærer antigenerne til de lymfoide væv, hvor T-celler, som genkender antigenet, er placeret.

15.7.2 Klasser af T-celler

 • T-celler, klassificeres efter deres funktioner og celleoverfladeglycoproteiner, kaldet CD’er.
 • T-hjælpeceller (CD4+ T), differentierer til TH1 celler der er involveret i cellulære immunitet; TH2 celler der er involveret i den humorale immunitet og er associeret med allergiske reaktioner og parasitiske infektioner; og TH17 celler der aktiverer den medfødte immunitet.
 • T-regulerende celler (Treg) undertrykker T-celler der reagerer mod kroppens egne celler.
 • Cytotoksiske lymfocytter (CTL’er) eller CD8+ celler, der aktiveres af endogene antigener og HKK klasse I på en målcelle, omdannes til effektor og hukommelses CTL’er.
 • CTL’er lyserer celler eller inducerer apoptose i målcellen.

15.8 Ekstracellulære drab fra immunsystemet

 • Naturlige dræberceller (NK celler), lyserer virusinficerede celler, tumorceller og parasitter. De dræber celler der ikke udtrykker HKK klasse I antigener.

15.9 Antistofafhængig cellemedieret cytotoksicitet

 • I antistofafhængig cellemedieret cytotoksicitet (AACC), lyserer NK celler og makrofager, antistofbelagte celler.

15.10 Immunologisk hukommelse

 • Den relative mængde antistof i serum, kaldes antistoftiteren.
 • Den maksimale IgG titer i den primære reaktion, sker efter 10-17 dage efter udsættelsen for et antigen.
 • Titeren topper ved sekundære reaktioner efter 2-7 dage efter genudsættelse af et antigen.

15.11 Typer af adaptiv immunitet

 • Immunitet, som følge af en infektion, kaldes naturligt erhvervet immunitet; denne form for immunitet kan være langvarig.
 • Antistoffer overført fra en mor til et foster (moderkageoverførsel) eller til en nyfødt i råmælk, resulterer i naturligt erhvervet passiv immunitet hos den nyfødte; denne typer immunitet kan være op til et par måneder.
 • Immunitet, som følge af vaccination, kaldes kunstig erhvervet aktiv immunitet og kan være langvarig.
 • Kunstig erhvervet passiv immunitet, referer til humorale antistoffer er hvervet ved indsprøjtning; denne type immunitet kan være et par uger.
 • Serum indeholdende de antistoffer, kaldes ofte antiserum.
 • Når serum adskilles ved gelelektroforese, er antistoffer fundet i gammafragmentet af serummet og betegnes serumimmunglobulin, eller gammaglobulin.
← Forsiden 15.13 – Kapitelspørgsmål →