16.10 – Antimikrobielle stoffer – Kapitelresumé

Kapitelresumé

Introduktion

 • Et antimikrobielt stof, er et kemisk stof, der ødelægger patogene mikroorganismer, med minimal skade på værtsvævet.
 • Kemoterapeutiske stoffer omfatter kemikalier, der bekæmper sygdomme i kroppen.

16.1 Kemoterapiens historie

 • Pau Ehrlich, udviklede begrebet kemoterapi til behandling af mikrobielle sygdomme; han forudsagde udviklingen af kemoterapeutiske stoffer, der ville dræbe patogener uden at skade værten.
 • Sulfapræparater blev fremtrædende i 1930’erne.
 • Alexander Flemming opdagede det første antibiotikum, penicillin, i 1928; de første kliniske forsøg blev udført i 1940.

16.2 Spektrum for antimikrobiel aktivitet

 • Antibakterielle stoffer, påvirker mange mål i en prokaryot celle.
 • Fungale, protozoiske og helmintiske infektioner, er vanskeligere at behandle, fordi disse organismer har eukaryote celler.
 • Smalspektrede lægemidler, påvirker kun en udvalgt gruppe af mikroorganismer – Grampositive celler for eksempel; bredspektrede lægemidler påvirker en bredere vifte af mikroorganismer.
 • Små, hydrofile lægemidler, kan påvirke Gramnegative celler.
 • Antimikrobielle stoffer, må ikke øve for stor skade på den normale mikrobiota.
 • Superinfektioner forekommer, når et patogen udvikler resistens over for lægemidlet der anvendes, eller når normalt resistente mikrobioter formerer sig overdrevent.

16.3 Aktiviteten af antimikrobielle lægemidler

 • Antimikrobielle stoffer optræder generelt, enten som direkte dræbende for mikroorganismer (baktericide), eller ved at hæmme deres vækst (bakteriostatiske).
 • Visse lægemidler, som for eksempel penicillin, hæmmer cellevægssyntesen hos bakterier.
 • Andre lægemidler, som for eksempel chloramphenicol, tetracycliner og streptomycin, hæmmer proteinsyntesen, ved aktivitet på 70S ribosomerne.
 • Antimykotiske lægemidler er målrettet plasmamembraner.
 • Nogle lægemidler hæmmer nukleinsyresyntesen.
 • Lægemidler, som for eksempel sulfanilamid, fungerer som antimetabolitter ved kompetativ hæmning af enzymaktiviteten.

16.4 Almindelige antimikrobielle lægemidler

16.4.1 Antibakterielle antibiotika: Hæmning af cellevægssyntese

 • Alle penicilliner indeholder en β-lactamring.
 • Naturlige penicilliner produceret af Penicillium, er effektive mod Grampositive kokker og spirokæter.
 • Penicillinaser (β-lactamaser), er bakterielle enzymer der ødelægger naturlige penicilliner.
 • Semisyntetiske penicilliner er lavet i laboratoriet, ved at tilsætte forskellige sidekæder på β-lactamringen fremstillet af svampen.
 • Semisyntetiske penicilliner, er modstandsdygtige over for penicillinaser og har et bredere aktivitetsspektrum end naturlige penicilliner.
 • Carbapenemer er bredspektrede antibiotika der hæmmer cellevægssyntesen.
 • Monobaktam aztreonam, påvirker kun Gramnegative bakterier.
 • Cephalosporiner hæmmer cellevægssyntesen og anvendes mod penicillinresistente stammer.
 • Polypeptider, som for eksempel bacitracin, hæmmer primært cellevægssyntesen hos Grampositive bakterier.
 • Vancomycin, hæmmer cellevægssyntesen og kan anvendes til at dræbe penicillinase producerende stafylokokker.

16.4.2 Antimykobakterielle antibiotika

 • Isoniazid (INH) og ethambutol, hæmmer cellevægssyntese hos mycobakterier.

16.4.3 Hæmmere af proteinsyntesen

 • Chloramphenicol, aminoglycosider, tetracycliner, glycocycliner, makrolider, streptograminer, oxazolidinoner og pleuromutiliner, hæmmer proteinsyntesen fra 70S ribosomer.

16.4.4 Skade på plasmamembranen

 • Lipopeptiderne polymyxin B og bacitracin, forårsager skade på plasmamembraner.

16.4.5 Hæmmere af nukleinsyresyntesen

 • Rifampicin hæmmer mRNA syntese; det bruges til behandling af tuberkulose.
 • Quinoloner og fluoriquinoloner, hæmmer DNA gyrase og bruges i behandlingen af urinvejsinfektioner.

16.4.6 Kompetative hæmmere af essentielle metabolitter

 • Sulfonamider, hæmmer kompetativt folinsyresyntese.
 • TMP-SMZ hæmmer kompetativt dihydrofolinsyresyntese.

16.4.6 Antifungale lægemidler

 • Polyener, som for eksempel nystatin og amphoterin B, bindes til plasmamembranens steroler og er et fungicid.
 • Azoler og allylaminer, forstyrrer sterolsyntesen og bruges til behandling af kutane og systemiske mykoser.
 • Echinocandiner, forstyrrer svampens cellevægssyntese.
 • Det antifungale middel flucytosin er en antimetabolit for cytosin.
 • Griseofulvin, forstyrrer eukaryot celledeling og anvendes primært til behandling af hudinfektioner forårsaget af svampe.

16.4.7 Antivirale lægemidler

 • Indtrængnings- og fusionshæmmere, binder sig til hvis fastgørelses- og receptorsteder.
 • Nukleosid- og nukleotidanaloger, som for eksempel acyclovir og zidovudin, hæmmer DNA eller RNA syntese.
 • Hæmmere af virale enzymer, anvendes til behandling af influenza- og HIV-infektion.
 • Alfainterferoner hæmmer spredning af virus til nye celler.

16.4.8 Antiprotozoiske og antihelmintiske lægemidler

 • Chloroquin, artemisinin, quinacrin, diiodohydroxyquin, pentamidin og metronidazol, anvendes til behandling af protozoinfektioner.
 • Antihelmintiske lægemidler indbefatter mebendazol, praziquantel og ivermectin.

16.5 Tests til vejledning af kemoterapi

 • Forsøg, bruges til at bestemme, hvilket kemoterapeutisk lægemiddel, der mest sandsynligt kan bekæmpe et specifikt patogen.
 • Disse forsøg anvendes, når modtagelighed ikke kan forudsiges eller når lægemiddelresistens opstår.

16.5.1 Diffusionsmetoden

 • I diffusionsmetoden, også kendt som Kirby-Bauer-test, er en bakteriekultur blevet podet på et agarmedium og filterpapirskiverne er blevet imprægneret med kemoterapeutiske midler og lagt oven på kulturen.
 • Efter inkubering, vil diameteren af hæmningszonen anvendes til bestemmelse af, om organismen er følsom, intermediær eller resistent over for lægemidlet.
 • MHK, er den laveste koncentration af et lægemiddel, der kan forhindre mikrobiel vækst; MHK kan estimeres ved hjælp af en E-test.

16.5.2 Bouillonfortyndingstest

 • I en bouillonfortyndingstest, er mikroorganismen dyrket i et flydende medier, indeholdende forskellige koncentrationer af et kemoterapeutisk stof.
 • Den laveste koncentration af et kemoterapeutisk middel, der dræber bakterier, kaldes den minimale baktericide koncentration (MBK).

16.6 Resistens over for antimikrobielle lægemidler

 • Mange bakterielle sygdomme, der tidligere kunne behandles med antibiotika, er blevet resistente over for antibiotika.
 • Superbakterier, er bakterier der er resistente over for flere antibiotika.
 • Lægemiddelresistensfaktorer, kan overføres horisontalt mellem bakterier.
 • Resistens kan skyldes enzymatisk ødelæggelse af et lægemiddel, modvirkning af gennemtrængning for lægemidlet til dets målsted, cellulære eller metaboliske ændringer på målsteder, ændring af målstedet, eller hurtig udskillelse af antibiotikummet.
 • Den diskriminerende anvendelse af lægemidler i passende koncentrationer og doseringer, kan minimere resistens.

16.7 Antibiotikasikkerhed

 • Risikoen (for eksempel bivirkninger) versus gavn (for eksempel helbredelse af en infektion), skal nøje evalueres, inden der anvendes antibiotika.

16.8 Effekten af kombinationer af lægemidler

 • Nogle kombinationer af lægemidler er synergistiske; de er mere effektive når de tages sammen.
 • Nogle kombinationer af lægemidler er antagonistiske; når de tages sammen, bliver begge lægemidler mindre effektive, end når de tages alene.

16.9 Fremtiden for kemoterapeutiske stoffer

 • Nye midler indbefatter antimikrobielle peptider, bakteriociner og bakteriofager.
 • Virulensfaktorer, snarere end cellevækstfaktorer, kan tilvejebringe nye mål for lægemidler.
← Forsiden 16.11 – Kapitelspørgsmål →