16.12 – Antimikrobielle stoffer – Svarark

Redegør for følgende:

1.

2. Lægemidlet (1) bør udvise selektiv toksicitet; (2) bør have et bredt spektrum; (3) bør ikke give overfølsomhed; (4) bør ikke frembringe resistens; og (5) bør ikke skade den normalt mikrobiota.

3. Fordi en virus anvender værtscellens metaboliske maskineri, er det vanskeligt at beskadige virus uden at beskadige værten. Svampe, protozoer og helminter, besidder eukaryotiske celler. Derfor skal antivirale, antifungale, antiprotozoiske og antihelmintiske lægemidler også påvirke eukaryote celler.

4. Lægemiddelresistens, er manglen af følsomhed fra en mikroorganisme mod et bestemt kemoterapeutisk middel. Lægemiddelresistens kan udvikle si, når mikroorganismer konstant er udsat for et antimikrobielt middel. Måder at minimere udviklingen af resistente mikroorganismer, omfatter fornuftig anvendelse af antimikrobielle stoffer; efter anvisningerne på recept; eller administrer to eller flere lægemidler samtidigt.

5. Samtidig anvendelse af to midler, kan forhindre udviklingen af resistente stammer af mikroorganismer, drage fordel af den synergistiske virkning, tilvejebringe terapi indtil en diagnose kan fremsættes og mindske toksiciteten af individuelle lægemidler ved at reducere doseringen af det enkelte lægemiddel i kombinationen. Et problem der kan skyldes samtidig brug af to lægemidler, er en antagonistisk virkning.

6.

a. Ligesom polymyxin B, forårsager det utætheder i plasmamembranen
b. Forstyrrer translation

7.

a. Hæmmer dannelsen af peptidbindinger
b. Forhindrer translokation af ribosomet langs mRNA
c. Forstyrrer bindingen af tRNA til mRNA ribosom-komplekset
d. Ændrer formen af 30S delen af ribosomet, hvilket resultere i fejllæsning af mRNA
e. Forhindrer 70S ribosomale underenheder i at dannes
f. Forhindrer frigivelsen af peptider fra ribosomet

8. DNA polymerase tilføjer baser til 3’-OH.

9.

a. Penicillin hæmmer bakteriel cellevægssyntese. Echinocandin hæmmer fungal cellevægssyntese.

b. Imidazol forstyrrer fungal plasmamembransyntese. Polymyxin B forstyrrer alle plasmamembraner.

10. Human immundefektvirus (HIV).

Flere svarmuligheder:

1. b 3. a 5. a 7. e 9. c
2. a 4. b 6. d 8. b 10. c

← Forsiden