16.8 – Effekten af kombinationer af lægemidler

Figur 16.8.1 – Et eksempel på synergisme mellem to forskellige antibiotika: Fotografiet, viser overfladen af en petriskål podet med bakterier. Papirskiven til venstre, indeholder antibiotikummet amoxicillin og clavulansyre. Papirskiven til højre, indeholder antibiotikummet aztreonam. De stiplede cirkler, viser de klare områder omkring hver papirskive, hvor bakterievæksten ville have været hæmmet, hvis der havde været nogen synergi. Det ekstra klare område mellem disse to områder uden for de tegnede cirkler, illustrerer hæmning af bakterievækst, gennem virkningerne af synergi.

Den kemoterapeutiske effekt af to lægemidler der gives samtidigt, er nogle gange større end virkningen af hvert enkelt lægemiddel givet alene (se figur 16.8.1). Dette fænomen, kaldes synergisme og blev beskrevet tidligere. For eksempel, i behandlingen af bakteriel endocarditis, er penicillin og streptomycin langt mere effektive, når de tages sammes end hvis de tages alene. De skader som penicillin gør på de bakterielle cellevægge, gør det nemmere for streptomycin at trænge ind i bakteriecellerne.

Andre kombinationer af lægemidler, kan vise antagonisme. For eksempel er samtidig anvendelse af penicillin og tetracyclin ofte mindre effektiv, end når hvert lægemiddel anvendes alene. Ved at stoppe væksten af bakterierne, kan det bakteriostatiske stof tetracyclin, interferere med virkningen af penicillin, der kræver bakterievækst for at udøve sin virkning.

16.9 – Fremtiden for kemoterapeutiske stoffer →