17.6 – Miljømikrobiologi – Svarark

Redegør for følgende:

1. Koalabjørnen skal have et organ der huser en stor population af cellulosenedbrydende mikroorganismer.

2. Penicillium fremstiller penicillin for at reducere konkurrencen fra hurtigvoksende bakterier.

3.

a. Aminosyrer
b. SO42-
c. Planter og bakterier
d. H2S
e. Kunhydrater
f. S0

4. Phosphor skal være tilgængeligt for alle organismer.

5.

6. Cyanobakterier: Med svampe: Cyanobakterierne fungerer som fotoautotrofe partnere i lavarter; de kan også fiksere nitrogen i lavarter. Med Azolla: De fikserer nitrogen.
Mycorrhiza: Svampe der vokser i og på rødderne af højerestående planter; de øger optagelsen af næringsstoffer.
Rhizobium: I rodknolde af bælgplanter; fikserer nitrogen.
Frankia: I rodknolde på elletræer, roser og andre planter; fikserer nitrogen.

7. Bundfældning
Flokkuleringsbehandling
Sandfiltrering (eller aktiv kulfiltrering)
Kloring
Størrelsen af behandling før kloring, afhænger af mængden af organisk og uorganisk stof i vandet.

8.

a. 2
b.
1
c.
2
d.
2
e.
3
f.
2
g.
3

9. Biologisk nedbrydning af spildevand, herbicider, olie eller PCB.

10. Cyanobakterie (Anabaena).

Flere svarmuligheder:

1. a 3. b 5. c 7. b 9. e
2. b 4. b 6. c 8. b 10. c

← Forsiden