18.3 – Anvendt og industriel mikrobiologi – Kapitelresumé

Kapitelresumé

18.1 Fødevaremikrobiologi

 • De tidligste metoder til konservering af fødevarer, var tørring, tilsætning af salt eller sukker og fermentering.

18.1.1 Fødevarer og sygdomme

 • Fødevaresikkerheden overvåges af regionale og statslige organer.

18.1.2 Industriel fødevarekonservering

 • Kommerciel sterilisering af fødevarer opnås ved damp under tryk i en retort.
 • Kommerciel sterilisation opvarmer konserves til den laveste temperatur nødvendig, for at ødelægge Clostridium botulinum endosporer og samtidig minimere ændring af fødevarerne.
 • Den kommercielle sterilisationsproces bruger tilstrækkelig varme, for at reducere en population af botulinum ved 12 logaritmiske cyklusser (12D behandling).
 • Endosporer af termofile organismer, kan overleve kommerciel sterilisation.
 • Konservesfødevarer opbevaret over 45 ºC, kan blive fordærvet af termofile anaerobe organismer.
 • Termofil anaerobt fordærv, er undertiden ledsaget af gasproduktion; hvis der ingen gas dannes, bliver fordærvet kaldet for fladt surt fordærv.
 • Fordærv fra mesofile bakterier, stammer normalt fra forkert opvarmnings-/tilberedningsprocedurer eller lækage.
 • Sure fødevarer kan konserveres ved opvarmning til 100 ºC, fordi mikroorganismer der overlever, ikke er i stand til vækst ved den lave pH.
 • Byssochlamys, Aspergillus og Bacillus coagulans er syre-tolerante og varmebestandige mikroorganismer, der kan fordærve sure fødevarer.

18.1.3 Aseptisk emballering

 • Presteriliserede materialer, samles i pakker og fyldes aseptisk med varmesteriliserede flydende fødevarer.

18.1.4 Bestråling og industriel fødevarekonservering

 • Gamma- og røntgenstråling kan anvendes til at sterilisere fødevarer, dræbe insekter og parasitiske orm, samt forhindre spiring af frugt og grøntsager.

18.1.4 Højtrykskonservering af fødevarer

 • Vand under højt tryk, anvendes til at dræbe bakterier i frugt og kød.

18.1.5 Mikroorganismers rolle i fødevareproduktion

 • Mælkeproteinet kasein, udfældes på grund af aktiviteten fra mælkesyrebakterier eller enzymet rennin.
 • Gammeldags kærnemælk, blev produceret af mælkesyrebakterier der voksede under smørfremstillingsprocessen.
 • Sukker i brøddej, fermenteres af gær til ethanol og CO2; CO2 forårsager at brødet hæver.
 • Kulhydrater fra korn, kartofler og melasse, fermenteres af gær til fremstilling af ethanol i produktionen af øl, ale, sake og destillerede spiritusser.

18.2 Industriel mikrobiologi

 • Mikroorganismer producerer alkoholer og acetone, der anvendes i industrielle processer.
 • Industriel mikrobiologi er blevet revolutioneret fra genetisk modificerede cellers evne til at fremstille mange nye produkter.
 • Bioteknologi er en møde at fremstille kommercielle produkter på ved hjælp af levende organismer.

18.2.1 Fermenteringsteknologi

 • Væksten af celler i stor skala, kaldes industriel fermentering.
 • Industriel fermentering udøves i bioreaktorer, der styrer iltning, pH og temperatur.
 • Primære metabolitter, som for eksempel ethanol, dannes som cellerne vokser (under tropofasen).
 • Sekundære metabolitter, som for eksempel penicillin, dannes under den stationære fase (idiofasen).
 • Mutantstammer, der producerer det ønskede produkt kan vælges.
 • Enzymer eller hele celler, kan bindes til faste kugler eller fibre. Når substratet passerer over overfladen, ændrer enzymatiske reaktioner substratet, til det ønskede produkt.

18.2.2 Industrielle produkter

 • De fleste aminosyrer, anvendes i fødevarer og i medicin der er produceret af bakterier.
 • Mikrobiel produktion af aminosyrer, anvendes til fremstilling af L-isomerer; kemiske produktionsresultater inkluderer både D- og L-isomerer.
 • Citronsyre anvendt i fødevarer, er produceret af Aspergillus niger.
 • Enzymer anvendes i fremstillingen af fødevarer medicin og andre varer produceret af mikroorganismer.
 • Nogle vitaminer der anvendes som kosttilskud, er fremstillet af mikroorganismer.
 • Vacciner, antibiotika og steroider, er produkter af mikrobiel vækst.
 • De metaboliske aktiviteter for Acidithiobacillus ferrooxidans, kan anvendes til at indvinde uran- og kobbermalm.
 • Gær dyrkes til vin- og brødfremstilling; andre mikroorganismer (Rhizobium, Bradyrhizobium og Bacillus thuringiensis) dyrkes til brug i landbruget.

18.2.3 Alternative energikilder fra mikroorganismer

 • Organisk affald, kaldet biomasse, kan omdannes af mikroorganismer til det alternative brændstof metan, ved en proces kaldet biokonvertering.
 • Brændstoffer fremstillet ved mikrobiel fermentering er metan, ethanol og hydrogen.

18.2.4 Biobrændsel

 • Biobrændsel omfatter alkoholer og brint (fra mikrobiel fermentering) og olier (fra alger).

18.2.5 Industriel mikrobiologi og fremtiden

 • Rekombineret DNA teknologi, vil fortsætte med at øge effektiviteten af den industrielle mikrobiologi til produktion af medicin og andre nyttige produkter.
← Forsiden 18.4 – Kapitelspørgsmål →