18.4 – Anvendt og industriel mikrobiologi – Kapitelspørgsmål

Kapitelspørgsmål

Viden og forståelse

Redegør for følgende:

1. Hvad er industriel mikrobiologi? Hvorfor er den vigtig?

2. Hvordan adskiller industriel sterilisering sig fra de steriliseringsprocedurer der anvendes på et hospital eller et laboratorium?

3. Hvorfor opvarmes en dåse med konserverede brombær til 100 ºC ved kommerciel sterilisering i stedet for til mindst 116 ºC?

4. Skitsér trinene i produktionen af ost og sammenlign produktionen af hårde og bløde oste.

5. Øl er lavet af vand, gær og malt; humle tilsættes for smag. Hvad er formålet med vand, malt og gør? Hvad er malt?

6. Hvorfor er en bioreaktor bedre end en stor kolbe til industriel produktion af et antibiotikum?

7. Fremstillingen af papir, omfatter brug af et blegemiddel og formaldehyd-lim. Det mikrobielle enzym xylanase bleger papir ved at nedbryde de mørke ligniner. Oxidase får fibrene til at holde sammen og cellulase fjerner blæk. Oprems tre fordele ved at bruge disse mikrobielle enzymer, frem for traditionelle kemiske metoder til fremstilling af papir.

8. Beskriv et eksempel på biokonvertering. Hvilke metaboliske processer kan resultere i brændstoffer?

9. TEGN DET Marker tropofasen og idiofasen på denne graf. Angiv hvornår primære og sekundære metabolitter dannes.

10. NAVNGIV DEN Van Leeuwenhoek, var den første til at de denne knopskydende mikroorganisme med kerne og cellevæg; selvom mennesker har brugt den siden før begyndelsen af tidernes morgen, var Louis Pasteur den første til at regne ud, hvad den gør.

Flere svarmuligheder:

1. Fødevarer der er pakket i plast til brug i mikrobølgeovne er

a. Dehydreret
b. Frysetørret
c. Emballeret aseptisk
d. Kommercielt steriliseret
e. Autoklaveret

2. Acetobacter er nødvendig til kun et trin i fremstillingen af C vitamin. Den nemmeste måde at opnå dette trin ville være at

a. Tilføre substrat og Acinetobacter til et reagensglas
b. Anbringe Acetobacter på en overflade og lade substrat strømme henover den
c. Tilføre substart og Acinetobacter til en bioreaktor
d. Finde et alternativ til dette trin
e. Ingen af ovenstående

Brug følgende valg til at besvare spørgsmål 3 til 5:

a. Bacillus coagulans
b. Byssochlamys
c. Fladt surt fordærv
d. Lactobacillus
e. Termofilt, anaerobt fordærv

3. Fordærv af konserves, på grund af utilstrækkelig behandling, ledsaget af gasproduktion.

4. Fordærv af konserves forårsaget af Geobacillus stearothermophilus.

5. En varmeresistent svamp, der forårsager fordærv i sure fødevarer.

6. Udtrykket 12D behandling refererer til?

a. Varmebehandlingen er tilstrækkelig til at dræbe 12 bakterier
b. Anvendelse af 12 forskellige behandlinger for at konservere fødevarer
c. En 1012 nedsættelse af antallet af C. botulinum endosporer
d. Enhver proces der ødelægger termofile bakterier

7. Hvilken af følgende, er ikke er brændstof produceret af mikroorganismer?

a. Algeolie
b. Ethanol
c. Brint
d. Metan
e. Uran

8. Hvilken type stråling, bruges til at konservere fødevarer?

a. Ioniserende
b. Ikke-ioniserende
c. Radiobølger
d. Mikrobølger
e. Alle ovenstående

9. Hvilke af følgende reaktioner er uønsket ved vinfremstilling?

a. Saccharose → ethanol
b. Ethanol → eddikesyre
c. Æblesyre → mælkesyre
d. Glucose → pyrovinsyre

10. Hvilke af følgende reaktioner, er en oxidation udført af Acidithiobacillus ferrooxidans?

a. Fe2+ → Fe3+
b. Fe3+ → Fe2+
c. CuS → CuSO4
d. Fe0 → Cu0
e. Ingenaf ovenstående

← Forsiden 18.5 – Svarark →