18.5 – Anvendt og industriel mikrobiologi – Svarark

Redegør for følgende:

1. Industriel mikrobiologi, er videnskaben om brugen af mikroorganismer til produktion af produkter eller til at udrette en proces. Industriel mikrobiologi tilvejebringer (1) kemikalier, som for eksempel antibiotika, der ellers ikke ville være tilgængelige, (2) kan fjerne eller afgifte forurenende stoffer, (3) kan fermentere fødevarer så de får de ønskede aromaer eller forbedrede holdbarheder og (4) enzymer til fremstilling af en række produkter.

2. Målet med kommerciel sterilisering, er at fjerne fordærvende og sygdomsfremkaldende organismer. Målet med hospitals- og laboratoriesterilisering, er fuldstændig sterilisering.

3. Syren i bærrene, forhindrer væksten af nogle mikroorganismer.

4.

Fast ost, modnes ved mælkesyrebakterier der vokser anaerobt i det indre af ostemassen. Blød ost modnes ved skimmelsvampe der vokser aerobt på ydersiden af ostemassen.

5. Næringsstoffer skal opløses i vand; Der er også behov for vand til hydrolyse. Malt er kulstof- og energikilde, så gæren kan fremstille alkohol. Malt indeholder glucose og maltose fra aktiviteten fra amylaser på stivelse i frø (for eksempel byg).

6. En bioreaktor giver følgende fordele i forhold til en simpel kolbe:

  • Større mængder kultur kan dyrkes
  • Procesinstrumentering til overvågning og styring af kritiske miljøforhold, som for eksempel pH, temperatur og opløst oxygen
  • Sterilisations- og rengøringssystemer indgår i designet
  • Der er mulighed for aseptisk prøveudtagning og høstningssystemer til in-proces prøveudtagninger
  • Forbedret iltnings- og blandingskarakteristika, resulterer i forbedret cellevækst og høje slutcelledensiteter
  • En høj grad af automatisering er mulig
  • Procesreproducerbarheden forbedres

7. (1) Enzymer producerer ikke farligt affald. (2) Enzymer arbejder under rimelige betingelser, for eksempel kræver de ikke høje temperaturer eller syrer. (2) Anvendelse af enzymer, eliminerer behovet for at anvende petroleum som i kemiske synteser af opløsningsmidler som for eksempel ethanol og acetone. (4) Enzymer er bionedbrydelige. (5) Enzymer er ikke giftige.

8. Produktionen af ethanol fra majs; eller metan fra spildevand. Alkoholer og brint produceres ved fermentering; metan produceres ved anaerob respiration.

9.

10. Saccharomyces cerevisiae.

Flere svarmuligheder:

1. c 3. e 5. b 7. e 9. b
2. b 4. c 6. c 8. a 10.  a

← Forsiden