2.5 – Iagttagelse af mikroorganismer gennem mikroskop – Kapitelspørgsmål

Kapitelspørgsmål

Viden og forståelse

Redegør for rølgende:

1. Udfyld nedenstående tomme felter:

a. 1 µm = _______ m
b. 1 _______ = 10-9 m
c. 1 µm = _______ nm

2. Hvilken type mikroskop, ville være bedst at bruge til at observere hver af følgende?

a. En farvet bakteriel udstrygning
b. Ufarvede bakterieceller: cellerne er små og der kræves ikke detaljer
c. Ufarvet levende væv, når det er ønskeligt at se nogle intracellulære strukturer
d. En prøve, som udsender lys ved belysning med ultraviolet lys
e. Intracellulære detaljer i en celle der er 1 µm lang
f. Ufarvede levende celler, hvori intracellulære strukturer er vist i farver

3. TEGN DET Navngiv de dele af det sammensatte lysmikroskop i nedenstående figur og tegn herefter lysets vej fra lampen til øjet.

4. Beregn den samlede forstørrelse af kernen i en celle, der iagttages gennem et sammesat lysmikroskop med en 10x okulær linse og en olieimmersionslinse.

5. Den maksimale forstørrelse for et sammensat lysmikroskop er (a) ______; for et elektronmikroskop er det (b) _______. Den maksimale opløsningsevne for et sammensat lysmikroskop er (c) _____; for et elektronmikroskop er den (d) _____. En fordel ved et skanningselektronmikroskop frem for et transmissionselektronmikroskop er (e) __________________________________________

6. Hvorfor anvendes et bejdsemiddel i Gramfarvning? I flagelfarvning?

7. Hvad er formålet med en kontrastfarve i syrefast farvningen?

8. Hvad er formålet med en affarver i Gramfarvningen? I syrefast farvningen?

9. Udfyld nedenstående skema vedrørende Gramfarvning:

10. NAVNGIV DEN En spytprøve fra Calle, en 30-årig asiatisk elefant, blev udstrøget på et objektglas og lufttørret. Udstrygningen blev fikseret, dækket med karbolfuchsin og opvarmet i 5 minutter. Efter afvaskning med vand, blev syre-alkohol opløsningen placeret på udstrygningen i 30 sekunder. Endelig blev udstrygningen farvet med methylenblåt i 30 sekunder og afvasket med vand og tørret. Ved undersøgelse med 1.000x forstørrelse, kunne den zoologiske haves dyrlæge, se røde stænger på objektglasset. Hvilken mikroorganisme antydede dette resultat?

Flere svarmuligheder

1. Antag, at du farver Bacillus ved at anvende malakitgrønt med varme og derefter kontrastfarver med safranin. Gennem mikroskopet, er de grønne strukturer?

a. Cellevægge
b. Kapsler
c. Endosporer
d. Flageller
e. Umuligt at identificere

2. Tredimensionelle billeder af levende celler fremstilles med?

a. Darkfield mikroskopi
b. Fluorescensmikroskopi
c. Transmissionselektronmikroskopi
d. Konfokal mikroskopi
e. Fase-konstrast mikroskopi

3. Karbolfuchsin kan anvendes til simpel farvning. Som en simpel farve er pH?

a. 2
b. Højere end negativfarven
c. Lavere end negativfarven
d. Den samme som negativfarven

4. Ser man på en celle af en fotosyntetisk mikroorganisme, kan du observere kloroplastre, der er grønne i brightfield mikroskopi og røde i flourescensmikroskopi. Du konkluderer at?

a. Klorofyl er fluorescerende
b. Forstørrelsen har forvrænget billede
c. Du ser ikke på den samme struktur i begge mikroskoper
d. Farvningen maskerede den grønne farve
e. Ingen af ovenstående

5. Hvilke af følgende, er ikke funktionelt analoge par til farvning?

a. Nigrosin og malakitgrønt
b. Krystalviolet og karbolfuchsin
c. Safranin og methylenblåt
d. Ethanol-acetone og syre-alkohol
e. Alle ovennævnte farvningspar er funktionelt analoge

6. Hvilken af følgende par er uoverensstemmende?

a. Kapsel – negativfarvning
b. Cellearrangement – simpelfarvning
c. Cellestørrelse – negativfarvning
d. Gramfarvning – bakteriel identifikation
e. Ingen af ovenstående par er uoverensstemmende

7. Antag at du farver Clostridium ved at anvende en basisk farve, karbolfuchsin, med varme, affarver med syre-alkohol og kontrastfarver med en sur farve, nigrosin. Gennem mikroskopet, farves endosporerne 1 og cellerne farves 2?

a. 1-rød; 2-sort
b. 1-sort; 2-farveløs
c. 1-farveløs; 2-sort
d. 1-rød; 2-farveløs
e. 1-sort; 2-rød

8. Antag, at du observerer Gramfarvede røde kokker og blå stænger gennem mikroskopet. Du kan trygt konkludere at du har?

a. Lavet en fejl
b. To forskellige arter
c. Gamle bakterieceller
d. Unge bakterieceller
e. Ingen af ovenstående

9. I 1996, beskrev forskere en ny bændelormsparasit, der havde dræbt mindst en person. Den indledende undersøgelse af parasittens abdominale masse blev sandsynligvis foretaget ved hjælp af?

a. Brightfield mikroskopi
b. Darkfield mikroskopi
c. Elektronmikroskopi
d. Fase-kontrast mikroskopi
e. Fluorescensmikroskopi

10. Hvilken af følgende, er ikke en modifikation af et sammensat lysmikroskop:

a. Brightfield mikroskopi
b. Darkfield mikroskopi
c. Elektronmikroskopi
d. Fase-konstrast mikroskopi
e. Fluorescensmikroskopi

← Forside 2.6 – Svarark til kapitelspørgsmål →