3.4 – Funktionel anatomi for prokaryote og eukaryote celler – Resumé

Kapitelresumé

3.1 Sammenligning af prokaryote og eukaryote celler

 • Prokaryote og eukaryote celler er ens i deres kemiske sammensætning og deres kemiske reaktioner.
 • Prokaryotiske celler, mangler typisk membranindesluttede organeller (herunder en cellekerne).
 • Peptidoglycan findes i prokaryote cellevægge, men ikke i eukaryote cellevægge.
 • Eukaryote celler har en membranbundet cellekerne og andre organeller.

3.2 Den prokaryote celle

 • Bakterier er encellede og de fleste af dem formerer sig ved binær fission.
 • Bakteriearter er differentieret ved morfologi, kemiske sammensætning, ernæringsmæssige behov, biokemiske aktiviteter og energikilde.

3.2.1 Størrelsen, formen og arrangement af bakterieceller

 • De fleste bakterier er mellem 0,2 og 2,0 µm i diameter og mellem 2 og 8 µm i længden.
 • De tre grundlæggende bakterielle former er kokker (sfæriske), bacillus (stavformede) og spiralformede (snoede/krumme).
 • Pleomorfe bakterier kan antage flere former.

3.2.2 Strukturer eksternt på cellevæggen

Glycocalyx

 • Glycocalyx (kapsel, slimlag eller ekstracellulært polysaccharid), er en gelantinøs polysaccharid og/eller et dække af polypeptid.
 • Kapsler kan beskytte patogener mod fagocytose.
 • Kapsler muliggør vedhæftning til overflader, forebygger udtørring og kan give næringsstoffer.

Flageller

 • Flageller er relativt lange trådformede vedhæng, bestående af et filament, en krog og det basale organ.
 • Prokaryote flageller roterer for at skubbe cellen.
 • Motile bakterier udviser taksis; positiv taksis er bevægelse mod en attraktant og negativ taksis er bevægelse væk fra en repellent.
 • Flagellart (H) protein er et antigen.

Aksiale filamenter

 • Spiralceller, der bevæger sig ved hjælp af et aksialt filament (endoflageller), kaldes spirocheter.
 • Aksiale filamenter ligner flageller, bortset fra at de snor sig omkring cellen.

Fimbrier og pili

 • Fimbrier, hjælper celler med at klæbe til overflader.
 • Pili er involveret i trækmotilitet/glidende motilitet og i overførsel af DNA.

3.2.3 Cellevæggen

Sammensætning og karakteristika

 • Cellevæggen omgiver plasmamembranen og beskytter cellen mod ændringer i vandtrykket.
 • Den bakterielle cellevæg består af peptidoglycan, en polymer bestående af NAG, NAM og korte kæder af aminosyrer.
 • Penicillin forstyrrer syntesen af peptidoglycan.
 • Grampositive cellevægge består af mange lag af peptidoglycan og indeholder også teichoinsyre.
 • Gramnegative bakterier har en lipopolysaccharid-lipoproteinphospholipid ydre membran der omgiver et tyndt peptidoglycanlag.
 • Den ydre membran, beskytter cellen mod fagocytose, samt mod penicillin, lysozym og andre kemikalier.
 • Poriner, er proteiner, der tillader små molekyler at passere gennem den ydre membran; specifikke kanalproteiner, tillader andre molekyler at bevæge sig gennem den ydre membran.
 • Lipopolysaccharidkomponenten i den ydre membran, består af sukkere (O polysaccharider), der fungerer som antigener, samt lipid A, der er et endotoksin.

Cellevæggen og Gramfarvning

 • Krystalviolet-jog-komplekset kombinerer sig med peptidoglycan.
 • Affarvningen fjerner den ydre lipidmembran hos Gramnegative bakterier og udvasker krystalviolet.

Atypiske cellevægge

 • Mycoplasma er en bakteriel slægt, der naturligt mangler cellevægge.
 • Arkæer har pseudomurein; de mangler peptidoglycan.
 • Syrefaste cellevægge, har et lag af mykolsyre uden på et tyndt peptidoglycanlag.

Skader på cellevæggen

 • I nærværelse af lysozym, bliver Grampositive cellevægge ødelagt og det tilbageværende celleindhold omtales som protoplast.
 • I nærværelse af lysozym, bliver Gramnegative cellevægge ikke fuldstændigt ødelagte og det resterende celleindhold omtales som sfæroplast.
 • L formen er Grampositive eller Gramnegative bakterier, der ikke har en cellevæg.
 • Antibiotika, som for eksempel penicillin, forstyrrer syntesen af cellevægge.

3.2.4 Strukturer inde bag cellevæggen

Plasmamembranen (cytoplasmisk membran)

 • Plasmamembranen omslutter cytoplasmaet og et dobbelt lipidlag med perifere og integrale proteiner.
 • Plasmamembranen er selektiv gennemtrængelig.
 • Plasmamembraner, indeholder enzymer til metaboliske reaktioner, som for eksempel næringsstofnedbrydning, energiproduktion og fotosyntese.
 • Mesosomer, er uregelmæssige indfoldninger af plasmamembranen. Det er artefakter og ikke sande cellestrukturer.
 • Plasmamembraner kan ødelægges af alkoholer og polymyxiner.

Bevægelsen af stoffer på tværs af plasmamembranen

 • Bevægelse gennem plasmamembranen, kan ske ved passive processer, hvor materialer flytter sig fra områder med høj koncentration til områder med lav koncentration og forbruger ingen energi.
 • I simpel diffusion, bevæger molekyler og ioner sig indtil der er opnået ligevægt.
 • I fremmet diffusion, transporteres materialer af transportproteiner på tværs af plasmamembranen fra områder med høj koncentration til områder med lav koncentration.
 • Osmose er vandets bevægelse fra områder med høj koncentration, gennem en selektiv gennemtrængelig membran, til der opnås ligevægt.
 • I aktiv transport, flyttes materialer fra områder med lav koncentration af transportproteiner og denne proces forbruger energi.
 • I gruppetranslokation, bruges energi til at modificere kemikalier og transportere dem gennem membranen.

Cytoplasma

 • Cytoplasma er det flydende komponent inde bag plasmamembranen.
 • Cytoplasma består hovedsageligt af vand med organiske og uorganiske molekyler, DNA, ribosomer, indeslutninger og cytoskeletproteiner.
 • Et cytoskelet er til stede, men cytoplasmatisk strømning forekommer ikke.

Nukleoidet

 • Nukleoidet indeholder DNA’et for det bakterielle kromosom.
 • Bakterier kan også indeholde plasmider, der er cirkulære, ekstrakromosomale DNA molekyler.

Ribosomer

 • Cytoplasmaet i en prokaryot, indeholder adskillige S70 ribosomer; ribosomer består af rRNA og protein.
 • Proteinsyntesen foregår ved ribosomerne; den kan hæmmes af visse antibiotika.

Inklusioner

 • Inklusioner er reservedepoter, der findes i prokaryotiske og eukaryotiske celler.
 • Blandt inklusioner, der findes i bakterier er metakromatisk granulat (uorganisk phosphat), polysaccharid granulat (normalt glykogen eller stivelse), lipidindeslutninger, svovlgranulat carboxysomer (ribulose 1,5-diphosphatarboxylase), magnetosomer (Fe2SO4) og gasvakuoler.

3.3 Den eukaryote celle

3.3.1 Flageller og cilier

 • Antallet af flageller er få og de er lange i forhold til cellestørrelsen; antallet af cilier er mange og er korte i forhold til cellestørrelsen.
 • Flageller og cilier, anvendes til motilitet og cilier kan også anvendes til at flytte stoffer langs overfladen af cellerne.
 • Både flageller og cilier består af et arrangement af ni par og to enkelte mikrotubuli.

3.3.2 Cellevæggen og glycocalyx

 • Cellevæggen hos alger og mange svampe indeholder cellulose.
 • Det vigtigste materiale i fungale cellevægge er kitin.
 • Gærs cellevægge, består af glucan og mannan.
 • Animalske celler er omgivet af glycocalyx, der styrker cellen og er et middel til fastgørelse til andre celler.

3.3.3 Plasmamembranen (cytoplasmisk membran)

 • Ligesom den prokaryote plasmamembran, er den eukaryote plasmamembran et dobbeltlaget phospholipid, indeholdende proteiner.
 • Eukaryotiske plasmamembraner indeholder kulhydrater der er bundet til proteiner og steroler, som ikke findes i prokaryote celler (undtagen Mycoplasmabakterier).
 • Eukaryotiske celler kan flytte materialer over plasmamembranen ved de passive processer, som prokaryoter, ved aktiv transport og endocytose (fagocytose, pinocytose og receptormedieret endocytose).

3.3.4 Cytoplasma

 • Cytoplasmaet for eukaryote celler omfatter alt inden for plasmamembranen og uden for kernen.
 • De kemiske karakteristika for cytoplasmaet hos eukaryote celler ligner dem hos prokaryote celler.
 • Eukaryotisk cytoplasma har et cytoskelet og udviser cytoplasmatisk strømning.

3.3.5 Ribosomer

 • 80S ribosomer findes i cytoplasmaet eller er fastgjort til det ru endoplasmatiske retikulum.

3.3.6 Organeller

 • Organeller, er specialiserede membranomsluttede strukturer i cytoplasmaet hos eukaryotiske celler.
 • Kernen, der indeholder DNA i form af kromosomer, er det mest karakteristiske eukaryote organel.
 • Kernekappen er forbundet til et system af membraner i cytoplasmaet, der kaldes det endoplasmatiske reticulum.
 • Det endoplasmatiske retikulum, giver en overflade til kemiske reaktioner og tjener som et transportnet. Proteinsyntese og –transport forekommer på det ru (granulære) endoplasmatiske reticulum; lipidsyntese forekommer på det glatte endoplasmatiske reticulum.
 • Golgiapparatet består af flade sække kaldet cisterner. Det indgår i membrandannelse og proteinsekretion.
 • Lysosomer dannes ag Golgiapparatet. De opbevarer nedbrydningsenzymer til næringsstoffer (cellens fordøjelsesenzymer).
 • Vakuoler er membranbundne lukkede hulrum afledt fra Golkiapparatet eller ved endocytose. De findes normalt i planteceller, de oplagrer forskellige stoffer og giver stivhed til blade og stængler.
 • Mitokondrier er de primære steder for ATP produktion. De indeholder 70S ribosomer og DNA og de formerer sig ved binær fission.
 • Kloroplastre, indeholder klorofyl og enzymer til fotosyntesen. Ligesom mitokondrier, indeholder de 70S ribosomer og DNA og formerer sig ved binær fission.
 • En række organiske forbindelser oxideres i peroxisomer. Katalase i peroxisomer, ødelægger hydrogenperoxid (H2O2).
 • Centrosomer består af det pericentriolare materiale og centrioler. Centrioler er 9 triplet mikrotubuli der er involveret i dannelsen af den mitotiske spindel og mikrotubuli.

3.3.7 Eukaryote cellers udvikling

 • Ifølge den endosymbiotiske teori, har eukaryote celler udviklet sig fra symbiotiske prokaryoter, der levede inde i andre prokaryote celler.
← Forsiden 3.5 – Kapitelspørgsmål →