3.5 – Funktionel anatomi for prokaryote og eukaryote celler – Kapitelspørgsmål

Kapitelspørgsmål

Viden og forståelse

Redegør for følgende:

1. TEGN DET Tegn hver af følgende flagelarrangementer:

a. Lobotrik           d. Amfitrik
b. Monotrik          e. Polær
c. Peritrik

2. Endosporedannelse kaldes (a)_________________. Den er initieret af (b)______________. Dannelsen af en ny celle fra en endospore kaldes (c)_________________. Denne proces er udløst af (d)__________________.

3. TEGN DET Tegn der bakterielle former der er anført i (a), (b) og (c). Tegn derefter formerne i (f), (e) og (f) der viser hvordan de orienteret for a, b og c henholdsvis.

a. Spiral d. Spirocheter
b. Bacillus e. Streptokokker
c. Kok f. Staphylokokker

4. Match strukturerne i kolonne A med deres funktioner fra kolonne B.

a. Hvorfor kaldes en endospore en hvilende struktur? Hvilken fordel har en bakteriecelle af en endospore?

b. Sammenlign følgende:

a. Simpel diffusion og fremmet diffusion
b. Aktiv transport og fremmet diffusion
c. Aktiv transport og gruppetranslokation

c. Besvar følgende spørgsmål ved hjælp af nedenstående diagram, der repræsenterer tværsnit af to forskellige bakterielle cellevægge.

a. Hvilken cellevæg, repræsenterer en Grampositiv bakterie? Hvordan kan du se det?
b. Forklar, hvordan Gramfarvningen arbejder, så der kan skelnes mellem disse to typer af cellevægge.
c. Hvorfor har penicillin ingen virkning over for de Gramnegative celler?
d. Hvordan passerer essentielle molekyler, gennem hver af de to cellevægge?
e. Hvilken cellevæg er giftig for mennesker?

5. Stivelse metaboliseres let af mange celler, men et stivelsesmolekyle er for stort til at kunne passere gennem plasmamembranen. Hvordan opnår en celle glucosemolekylerne fra et stivelsespolymer? Hvordan transporterer en celle, disse glucosemolekyler gennem plasmamembranen?

6. Match karakteristika for den eukaryote celle i kolonne A, med deres funktioner i kolonne B.

7. NAVNGIV DEN Hvilken gruppe af mikroorganismer, er kendetegnet ved celler, der danner filamenter, formerer sig ved sporer og har peptidoglycan i deres cellevægge?

Flere svarmuligheder

1. Hvilke af følgende, er ikke et kendetegn for prokaryote celler?

a. De har normalt et enkelt cirkulært kromosom
b. De mangler membranindesluttede organeller
c. De har cellevægge indeholdende peptidoglycan
d. Deres DNA er ikke forbundet med histoner
e. De mangler en plasmamembran

Brug følgende valg, for at besvare spørgsmål 2 – 4:

a. Ingen ændring forekommer; opløsningen er isotonisk
b. Vand vil bevæge sig ind i cellen
c. Vand vil bevæge sig ud af cellen
d. Cellen vil undergå osmostisk lyse
e. Sucrose vil bevæge sig ind i cellen fra et område med højere koncentration til et område med lavere koncentration.

2. Hvilket udsagn beskriver bedst hvad der sker, når en Grampositiv bakterie anbringes i destilleret vand og penicillin?

3. Hvilket udsagn beskriver bedst hvad der sker, når en Gramnegativ bakterie anbringes i destilleret vand og penicillin?

4. Hvilket udsagn beskriver bedst hvad der sker, når en Grampositiv bakterie anbringes i en vandig opløsning af lysozym og 10% sucrose?

5. Hvilke af følgende udsagn, beskriver bedst hvad der sker med en celle der udsættes for polymyxiner der ødelægger phospholipider?

a. I en isotonisk opløsning, sker der ingenting
b. I en hypotonisk opløsning, vil cellen lysere
c. Vand vil bevæge sig ind i cellen
d. Intracellulært indhold vil sive ud af cellen
e. Enhver af ovenstående kan ske

6. Hvilke af følgende er forkert om fimbrier?

a. De består af protein
b. De kan anvendes til vedhæftelse
c. De findes på gramnegative celler
d. De består af pilin
e. De kan anvendes til motilitet

7. Hvilke af følgende par, er uoverensstemmende?

a. Glycocalyx – Vedhæftning d. Cellevæg – Beskyttelse
b. Pili – Reproduktion e. Plasmamembran – Transport
c. Cellevæg – Toxin

8. Hvilke af følgende par, er uoverensstemmende?

a. Metakromatisk granulat – Oplagrede phosphater
b. Polysaccharid granulat – Oplagret stivelse
c. Lipidindeslutninger – Poly-β-hydroxysmørsyre
d. Svovl granulat – Energireserve
e. Ribosomer – Proteinopbevaring

9. Du har isoleret en motil, Grampositiv celle og der er ikke nogen synlig kerne. Du kan antage at denne celle har:

a. Ribosomer d. Et Golgiapparat
b. Mitokondrier e. Alle denævnte
c. Et endoplasmatisk retikulum

10. Antibiotikummet amphothericin B forstyrrer plasmamembranen fordi det kombineres med steroler; det vil påvirke alle de følgende celler undtagen?

a. Dyreceller d. Mycoplasma celler
b. Gramnegative bakterieceller e. Planteceller
c. Svampeceller
← Forsiden 3.6 – Svarark →