3.6 – Funktionel anatomi for prokaryote og eukaryote celler – Svarark

Redegør for følgende:

1.

2.

a. Sporedannelse
b. Visse ugunstige miljøforhold
c. Spiring
d. Gunstige vækstbetingelser

3.

4.

a. 4 c. 1 e. 1, 5 g. 2, 8
b. 6 d. 3 f. 3, 9 h. 7

5. En endospore, kalden en hvilende struktur, fordi den tilvejebringer en metode for, at en celle kan gå i en ”hvilende” tilstand, eller at overleve, i modsætning til at vokse og formere sig. Den beskyttende endosporevæg, gør en bakterie i stand til at modstå ugunstige forhold i miljøet.

6.

a. Begge tillader materialer at krydse plasmamembranen fra en høj koncentration til en lav koncentration uden at forbruge af energi. Fremmet diffusion kræver bæreproteiner.

b. Begge kræver enzymer, for at flytte materialer gennem plasmamembranen. I aktiv transport, bliver energi forbrugt.

c. Begge flytter materialer over plasmamembranen og forbruger energi. I gruppe translokation, bliver substratet ændret, efter transporten gennem plasmamembranen.

7.

a. Diagram (a) viser en Grampositiv bakterie, fordi lipopolysaccharid-phospholipid-lipoprotein laget er fraværende.

b. Den Gramnegative bakterie bevarer den oprindelige violette farve, men det frigives når den ydre membran opløses af affarvningsmidlet. Efter farvestof-jodkomplekset kommer ind i cellen, bliver det fanget af peptidoglycanet hos Grampositive celler.

c. Det ydre lag hos Gramnegative celler, forhindrer penicillin i at trænge ind i cellerne.

d. Essentielle molekyler diffundere gennem den Grampositive cellevæg. Poriner og specifikke kanalproteiner i den Gramnegative ydre membran, tillader passage af små vandopløselige molekyler.

e. Gramnegative.

8. Et ekstracellulært enzym (amylase), hydrolyserer stivelse til disaccharider (maltose) og monosaccharider (glucose). Et bæreenzym (maltase) hydrolyserer maltose og flytter et glucose molekyle ind i cellen. Glucose transporteres via gruppe translokation som glucose-6-phosphat.

9.

a. 3 c. 7 e. 6 g. 5
b. 4 d. 1 f. 2

10. Actinomycetes

Flere svarmuligheder:

1. e 3. b 5. d 7. b 9. a
2. d 4. a 6. e 8. e 10. b

← Forsiden