4.13 – Mikrobiel metabolisme – Kapitelspørgsmål

Kapitelspørgsmål

Viden og forståelse

Redegør for følgende:

Brug følgende diagrammer (a), (b) og (c) for at besvare spørgsmål 1.1. Navngiv de reaktionsveje der er afbildet i diagrammerne (a), (b) og (c).

a. Vis hvor glycerol kataboliseres og hvor fedtsyrer kataboliseres.
b. Vis hvor glutaminsyre (en aminosyre) kataboliseres:

c. Vis hvordan disse reaktionsveje er beslægtede.
d. Hvor kræves ATP i reaktionsvejene for (a) og (b)?
e. Hvor frigives CO2 i reaktionsvejene (b) og (c)?
f. Hvis hvor en langkædet carbonhydrid, som for eksempel petroleum kataboliseres.
g. Hvor anvendes og dannes NADH (eller FADH2 eller NADPH) i disse reaktionsveje?
h. Identificér fire steder, hvor anabolske og katabolske reaktionsveje er integrerede.

2. TEGN DET Brug diagrammerne nedenfor, for at vise hver af følgende:

a. Hvor et substrat vil bindes.
b. Hvor en kompetativ inhibitor vil bindes.
c. Hvor en ikke-kompetativ inhibitor vil bindes.
d. Hvilken af de fire elementer, kunne være inhibitoren i feedback inhibering?
e. Hvilken effekt vil reaktionerne i (a), (b) og (c) have?

3. TEGN DET Et enzym og et substrat kombineres. Reaktionshastigheden begynder som vist i nedenstående graf. For at fuldende grafen, vis effekten af stigende substratkoncentration med en konstant enzymkoncentration. Vis effekten af stigende temperatur.

4. Definer oxidation-reduktion og differentier følgende termer:

a. Aerob og anaerob respiration.
b. Respiration og fermentering.
c. Cyklisk og non-cyklisk fotophosphorylering

5. Der er tre mekanismer til phosphorylering af ADP for at producere ATP. Skriv navnet på den mekanisme, der beskriver reaktionerne i den følgende tabel.

6. Alle de energiproducerende biokemiske reaktioner der opstår i celler, som for eksempel fotophosphorylering og glucose, er ______________________ reaktioner.

7. Udfyld nedenstående tabel med kilden til kulstof og kilden til energi, for hver type organisme.

8. Hvorfor skal NADH genoxideres? Hvordan sker det i en organismer der bruger respiration? Fermentering?

9. NAVNGIV DEN Hvilken ernæringsmæssig type, er en farveløs mikroorganisme, der bruger Calvin cyklussen, anvender H2 som elektrondonor til sin elektrontransportkæde og bruger elementært S0 som den endelige elektronacceptor i sin elektrontransportkæde?

Flere svarmuligheder

1. Hvilket stof i den følgende reaktion, bliver reduceret?

a. Acetaldehyd
b. NADH
c. Ethanol
d. NAD+

2. Hvilken af følgende reaktioner, danner flest molekyler ATP under aerob metabolisme?

a. Glucose → glucose-6-phosphat
b. Phosphorphenolpyrovinsyre → pyrovinsyre
c. Glucose → pyrovinsyre
d. Acetyl CoA → CO2 + H2O
e. Ravsyre → fumarsyre

3. Hvilke af følgende processer, genererer ikke ATP?

a. Fotophosphorylering
b. Calvin-Bensons cyklus
c. Oxidativ phosphorylering
d. Substratniveau phosphorylering
e. Alle ovenstående gerererer ATP

4. Hvilke af følgende forbindelser, indeholder den største mængde energi til brug af en celle?

a. CO2
b. ATP
c. Glucose
d. O2
e. Mælkesyre

5. Hvilken af følgende, er den bedste definition af Krebs’ cyklus?

a. Oxidation af pyrovinsyre
b. Den måde som celler producerer O2
c. En række kemiske reaktioner, hvor NADH dannes fra oxidationen af pyrovinsyre
d. En fremgangsmåde til fremstilling af ATP ved phosphorylering af ADP
e. En række kemiske reaktioner, hvor ATP fremstilles ved oxidationen af pyrovinsyre

6. Hvilken af følgende, er den bedste definition på respiration?

a. En sekvens af bæremolekyler med O2 som den endelige elektronacceptor
b. En sekvens af bæremolekyler med et uorganisk molekyle som den endelige elektronacceptor
c. En fremgangsmåde til dannelse af ATP
d. Fuldstændig oxidation af glucose til CO2 og H2O
e. En serie af reaktioner, hvor pyrovinsyre oxideres til CO2 og H2O

Brug følgende valg, for at besvare spørgsmål 7 til 10:

a. E. coli der vokser i glucosebouillon ved 35 ºC med O2 i fem dage
b. E. coli der vokser i glucosebouillon ved 35 ºC uden O2 i fem dage
c. Både a. og b.
d. Hverken a. eller b.

7. Hvilken kultur producerer mest mælkesyre?

8. Hvilken kultur producerer mest ATP?

9. Hvilken kultur bruger NAD+?

10. Hvilken kultur bruger mest glucose?

← Forsiden 4.14 – Svarark →