4.14 – Mikrobiel metabolisme – Svarark

Redegør for følgende:

1. (a) er Calvin-Bensons cyklus, (b) er glycolyse og (c) er Krebs’ cyklus.

a. Glycerol kataboliseres ad reaktionsvejen (b) som dihydroxyacetonephosphat. Fedtsyrer af reaktionsvej (c) som acetylgrupper.

b. I reaktionsvej (c) ved α-ketoglutarsyre.

c. Glyceraldehyd-3-phosphat fra Calvin-Bensons cyklus indtræder i glycolyse. Pyrovinsyre fra glycolysen decarboxyleres til frembringelse af acetyl til Krebs’ cyklus.

d. I (a), mellem glucose og glyceraldehyd-3-phosphat.

e. Omdannelsen af pyrovinsyre til acetyl, isocitronsyre til α-ketoglutarsyre og α-ketoglutarsyre til succinyl ~ CoA.

f. Ved reaktionsvejen (c) som acetylgrupper.

g.

h. Dihydrogenacetonephosphat; acetyl; oxaleddikesyre; α-ketoglutarsyre.

2.

3.

4 . Oxidation-reduktion: En koblet reaktion, hvor et stof mister elektroner og et andet stof modtager elektroner.

a. Den endelige elektronacceptor i aerob respiration, er molekylet oxygen; o anaerob respiration, er det et andet uorganisk molekyle.

b. En elektrontransportkæde, bruges i respiration med ikke i fermentering. Den endelige elektronacceptor i respiration er sædvanligvis uorganisk; er fermentering er den normalt organisk.

c. I cyklisk fotophosphorylering, tilbageleveres elektronerne til klorofyl; i non-cyklisk fotophosphorylering, modtager klorofyl elektroner fra brintatomer.

5 .

a. Fotophosphorylering
b. Oxidativ phosphorylering
c. Substratniveau phosphorylering

6. Oxidation

7.

a. CO2 e. CO2
b. Lys f. Uorganiske molekyler
c. Organiske molekyler g. Organiske molekyler
d. Lys h. Organiske molekyler

8. NAD+ er nødvendig for at opsamle flere elektroner. NADH oxideres normalt ved respiration. NADH kan oxideres ved fermentering.

9. Kemoautotrof

Flere svarmuligheder:

1. a 3. b 5. c 7. b 9. c
2. d 4. c 6. b 8. a 10. b

← Forsiden