5.5 – Opbevaring af bakteriekulturer

Køleskabsnedkøling, kan anvendes til kortvarig opbevaring af bakteriekulturer. To almindelige metoder til opbevaring af bakteriekulturer i lange perioder er dybfrysning og frysetørring. Dybfrysning er en proces, hvor en ren bakteriekultur anbringes i en flydende suspension og lynfryses ved temperaturer i området fra -50 ºC til -95 ºC. Kulturen kan normalt optøs og dyrkes i flere år efter nedfrysningen. Under frysetørring, er en suspension af mikroorganismen lynfrosset ved temperaturer i området fra -54 ºC til -72 ºC og vandet er fjernet ved vakuum (sublimering). Mens beholderen stadig er under vakuum, forsegles den ved at smelte glasset ved en højtemparatursgasflamme. Den tilbageværende pulverlignende rest, indeholder de overlevende mikroorganismer og kan opbevares i årevis. Mikroorganismerne kan til en hver tid genoplives ved hydratisering med et flydende dyrkningsmedie.

5.6 – Vækst af bakteriekulturer →