5.9 – Mikrobiel vækst – Svarark

Redegør for følgende:

1. I binær fission, forlænges cellen og kromosomet replikeres. Herefter er de cellulære materiale ligeligt fordelt. Plasmamembranen folder sig ind mod midten af cellen. Cellevæggene bliver tykkere og vokser indad mellem membranens folder; to nye celler dannes.

2.

a. Katalyserer nedbrydningen af H2O2 til O2 og H2O.
b. H2O2; peroxid ionen er O22-.
c. Katalyserer nedbrydningen af H2O2:

NADH+H++H2O2 Peroxidase NAD++2H2O

d. O2; Denne anion, har en uparret elektron.
e. Konverterer superoxid til O2 og H2O2:

2O2+2H+ Superoxiddismutase O2+H2O2

Enzymerne er vigtige for at beskytte cellen mod de stærke oxidationsmidler, peroxid og superoxid, der dannes under respiration.

3. Direkte metoder, der dem hvor mikroorganismerne ses og tælles. Direkte metoder er: Pladespredning, direkte mikroskopisk tælling, kimtal og filtrering. De indirekte er: Turbiditet, metabolisk aktivitet og tørvægt.

4. Vækstraten for bakterier bremses ved faldende temperaturer. Mesofile bakterier vil vokse langsomt ved køleskabstemperaturer og vil forblive i dvale i en fryser. Bakterier ødelægger derfor ikke fødevarer så hurtigt når de opbevares i køleskab.

5. Antallet af celler x 2n generationer = Samlet antal celler

2×67=768

6. Olie kan opfylde kravene for kulstof og energi, for en olienedbrydende bakterie; imidlertid er nitrogen og phosphat ikke normalt tilgængelige i store mængder. Nitrogen og phosphat er afgørende for proteinsyntesen, phospholipider, nukleinsyrer og ATP.

7. Et kemisk defineret medium, er et medium hvor den eksakte kemiske sammensætning er kendt. Et komplekst medium, er et hvor den eksakte kemiske sammensætning ikke er kendt.

8.

9. Kold, saltholdig, aerob.

Flere svarmuligheder:

1. c 3. c 5. c 7. c 9. b
2. a 4. a 6. e 8. b  

← Forsiden