6.5 – Gener og evolution

Vi har nu set, hvordan genaktivitet kan styres af cellens indre regulatoriske mekanismer og hvordan gener selv kan ændres eller omarrangeres ved mutation, transpositionering og rekombinering. Alle disse processer giver mangfoldighed i efterkommere af cellerne. Mangfoldighed giver råmaterialet til evolution og den naturlige udvælgelse giver drivkraften. Naturlig udvælgelse vil have indflydelse på forskellige populationagrupper og sikrer overlevelse af dem der er egnet til det pågældende miljø. De forskellige typer af mikroorganismer der eksisterer i dag, er resultatet af en lang historie med evolution. Mikroorganismer ændres hele tiden, ved ændringer i deres genetiske egenskaber og erhvervelser af tilpasninger til mange forskellige levesteder.

← Forsiden 6.6 – Kapitelresumé →