6.8 – Mikrobiel genetik – Svarark

Redegør for følgende:

1. DNA består af en streng af vekslende sukkere (deoxyribose) og phosphatgrupper, med en nitrogenholdig base fastgjort til hver sukker. Baserne er adenin, thymin, cytosin og guanin. DNA eksisterer i en celle, som to strenge snoet sammen til dannelse af en dobbelt helix (dobbeltspiral). De to strenge holdes sammen af hydrogenbindinger mellem deres nitrogenholdige baser. Baserne er parret på en specifik komplementær måde: A-T og C-G. Oplysningerne i sekvensen af nukleotider i DNA er grundlaget for syntesen af RNA og proteiner i en celle.

2.

3.

a. 2 d. 1
b. 4 e. 5
c. 3

4.

a.

b. met-lys-arg-thr-(slut)
c.

d. Ingen ændring
e. Cystein substitueret med arginin
f. Prolin substitueret med threonin (fejllæsningsmutation)
g. Læserammeskiftmutation
h. Tilstødende thyminer kan polymerisere
i. ACT

5. Mangel på jern, kan stimulere miRNA, der er komplementær til RNA der koder for proteiner der kræver jern.

6.

a. Efter translation
b. Efter transskription
c. Før transskription
d. Før transskription

7. CTTTGA. Endosporer og pigmenter giver beskyttelse mod UV-stråling. Derudover kan reparationsmekanismer fjerne og udskifte thyminpolymerer.

8.

a. Kultur 1 vil forblive den samme. Kultur 2 vil konverteret til F+, men vil have sin oprindelige genotype.

b. Donor- og modtagercellers DNA kan rekombineres til dannelsen af kombinationer af A+B+C+ og ABC. Hvis F plasmidet også overføres, kan modtagercellen blive F+.

9. Mutation og rekombinering giver genetisk diversitet. Miljømæssige faktorer vælger overlevelse af organismer gennem naturlig udvælgelse. Genetisk diversitet er nødvendig for overlevelse af nogle organismer, gennem processerne for naturlig udvælgelse. Organismer, der overlever, kan undergå yderligere genetiske ændringer, hvilket resulterer i udvikling af arten.

Flere svarmuligheder:

1. c 3. c 5. c 7. a 9. d
2. d 4. d 6. b 8. c 10. a

← Forsiden