6.7 – Mikrobiel genetik – Kapitelspørgsmål

Kapitelspørgsmål

Viden og forståelse

Redegør for følgende:

1. Beskriv kort, komponenterne i DNA og forklar dets funktionelle forhold til RNA og proteiner.

2. TEGN DET Identificér og markér hver af følgende på den del af DNA der undergår replikering: replikeringsgaffel, DNA polymerase, RNA primer, Forældrestrenge, førende streng, forsinkede streng, retningen af replikering på hver streng og 5’ enden på hver streng.

3. Match de følgende eksempler på mutagener:

4. Det følgende er en kode for en DNA streng:

a. Brug den genetiske kode vist i figur 6.1.5.1 til at udfylde de tomme felter, for at fuldføre det viste segment af DNA.
b. Udfyld de tomme felter for at færdiggøre sekvensen af aminosyrer der kodes for på denne DNA streng.
c. Skriv koden for den komplementære streng, afsluttet i spørgsmål (a)
d. Hvad ville effekten være, hvis C blev erstattet af T ved basepar 10?
e. Hvad ville effekten være, hvis A blev erstattet af A ved basepar 11?
f. Hvad ville effekten være, hvis G blev erstattet af T ved basepar 14?
g. Hvad ville effekten være, hvis C blev indsat mellem baseparrene 9 og 10?
h. Hvordan ville UV-stråling påvirke denne DNA streng?
i. Identificér en nonsenssekvens i denne DNA streng

5. Når jern ikke er tilgængeligt, kan E. coli standse syntesen af alle proteiner, som for eksempel superoxiddismutase og succinatdehydrogenase, som kræver jern. Beskriv en mekanisme til denne regulering.

6. Identificér hvornår (før transskription, efter transskription men før translation, efter translation) hver af følgende reguleringsmekanismer fungerer:

a. ATP kombineres med et enzym og ændrer dets form
b. En kort RNA streng syntetiseres, der er komplementær til mRNA
c. Methylering af DNA finder sted
d. En inducer kombineres med en repressor

7. Hvilken sekvens er det bedste mål for skader fra UV-stråling: AGGCAA, CTTTGA eller GUAAAU? Hvorfor bliver ikke alle bakterier dræbt, når de udsættes for sollys?

8. Du er i besiddelse af kulturer med følgende karakteristika:

Kultur 1: F+, genotype A+ B+ C+
Kultur 2: F, genotype A B C

a. Angiv de mulige genotyper af en rekombinant celle, der følger af konjugation mellem kulturerne 1 og 2.
b. Angiv de mulige genotyper af en rekombinant celle, der følger af konjugation mellem kulturerne 1 og 2 efter F1 er blevet til en Hfr celle.

9. Hvorfor er mutation og rekombinering vigtig i processen med naturlig udvælgelse og organismers evolution?

10. NAVNGIV DEN Normalt en kommensalbakterie i den menneskelige tarm, men denne bakterie blev patogen efter at have erhvervet et toksingen fra en Shigella bakterie.

Flere svarmuligheder:

Match de følgende termer til definitionerne i spørgsmål 1 og 2:

a. Konjugation
b. Transskription
c. Transduktion
d. Transformation
e. Translation

1. Overførsel af DNA fra en donor- til en modtagercelle via en bakteriofag.

2. Overførsel af DNA fra en donor- til en modtagercelle som nøgent DNA i opløsning.

3. Feedback inhibering, adskiller sig fra undertrykkelse, fordi feedback inhibering:

a. Er mindre præcis
b. Er langsommere virkende
c. Stopper virkningen af allerede eksisterende enzymer
d. Stopper syntesen af enzymer
e. Alle de ovenstående

4. Bakterier kan erhverve antibiotikaresistens ved samtlige af følgende metoder undtagen:

a. Mutation
b. Indsættelse af transposoner
c. Konjugation
d. snRNP’er
e. Transformation

5. Antag at du poder tre kolber indeholdende minimal saltbouillon med E. coli. Kolbe A indeholder glucose. Kolbe B indeholder glucose og lactose. Kolbe C indeholder lactose. Efter et par timers inkubation, tester du kolberne for tilstedeværelsen af β-galactosidase. Hvilke(n) kolbe(r) kan du forudsige har dette enzym?

a. A
b. B
c. C
d. A og B
e. B og C

6. Plasmider afviger fra transposoner ved at plasmider:

a. Bliver indsat i kromosomer
b. Replikerer selvstændigt uden for kromosomet
c. Flytter fra kromosom til kromosom
d. Bærer gener for antibiotikaresistens
e. Ingen af ovenstående

Brug følgende valg til at besvare spørgsmål 7 og 8:

a. Katabolitrepression
b. DNA polymerase
c. Induktion
d. Undertrykkelse
e. Translation

7. Mekanisme, ved hvilken tilstedeværelsen af glucose inhiberer lac operonen.

8. Den mekanisme, hvorved lactose styrer lac operonen.

9. To datterceller, er mest tilbøjelige til at arve hvilken af følgende fra modercellen?

a. En ændring i et nukleotid i mRNA
b. En ændring i et nukleotid i tRNA
c. En ændring i et nukleotid i rRNA
d. En ændring i et nukleotid i DNA
e. En ændring i et protein

10. Hvilken af følgende, er ikke en metode til horisontal genoverførsel?

a. Binær fission
b. Konjugation
c. Integrering af en transposon
d. Transduktion
e. TRansformation

← Forsiden 6.8 – Svarark →