7.7 – Bioteknologi og DNA teknologi – Kapitelspørgsmål

Kapitelspørgsmål

Viden og forståelse

Redegør for følgende:

1. Sammenlign lighederne og forskellene mellem følgende:

a. cDNA og gen
b. RFLP og gen
c. DNA sonde og gen
d. DNA polymerase og DNA ligase
e. DNA og cDNA
f. Genom og proteomanalyse

2. Differentier følgende termer. Hvilken en er ”hit and miss” – det vil sige, ikke tilføjer et specifikt gen til en celle?

a. Protoplsatfusion
b. Genkanon
c. Mikroinjektion
d. Elektroporation

3. Nogle almindeligt anvendte restriktionsenzymer er angivet i tabel 7.2.3.1.

a. Angiv hvilke enzymer der danner klæbrige ender.
b. Hvilken værdi har klæbrige ender ved fremstilling af rDNA?

4. Antag at du ønsker flere kopier af et gen du har syntetiseret. Hvordan vil du opnå de nødvendige kopier, ved kloning? Ved PCR?

5. TEGN DET Ved hjælp af følgende diagram over plasmidet pMICRO, hvor placeringerne af restriktionsfragmenterne frembragt ved brug af restriktionsenzymerne EcoRI og HindIII er markeret. Hvilket enzym frembringer det mindste fragment, som indeholder tetracyklinresistensgenet?

6. Beskriv et rDNA eksperiment på to eller tre linjer. Brug følgende termer: intron, exon, DNA, mRNA, cDNA, RNA polymerase og revers transskriptase.

7. List mindst to eksempler på anvendelse af rDNA i medicin og i landbruget.

8. Du forsøger at indsætte et gen for saltvandstolerance i en plante ved hjælp af Ti-plasmidet. Udover det ønskede gen, tilføjer du også et gen for tetracyklinresistens (tetR) til plasmidet. Hvad er formålet med tetR genet?

9. Hvordan bringer RNAi et gen til ”tavshed”?

10. NAVNGIV DEN Denne virusfamilie, der normalt forbundet med AIDS, kan være nyttig til genterapi.

Flere svarmuligheder:

1. Restriktionsenzymer blev først opdaget ved den observation, at:

a. DNA er begrænset til kernen
b. Fag-DNA er ødelagt i en værtscelle
c. Fremmed DNA holdes ude af cellen
d. Fremmed DNA er begrænset til cytoplasmaet
e. Alle de ovenstående

2. DNA sonden, 3’-GGCTTA, vil hybridisere med hvilken af følgende?

a. 5’-CCGUUA d. 3’-CCGAAT
b. 5’-CCGAAT e. 3’-GGCAAU
c. 5’-GGCTTA

3. Hvilket af følgende, er det fjerde grundlæggende trin, til genetisk modifikation af en celle?

a. Transformation
b. Ligation
c. Plasmidspaltning
d. Restriktionsenzymopskæring af gen
e. Isolering af genet

4. Hvis du sætter et gen ind i en virus, vil næste skridt i den genetiske modifikation være:

a. Indsættelse af plasmid d. PCR
b. Transformation e. Southern blotting
c. Transduktion

5. Du har et lille gen, som du ønsker at replikere ved PCR. Du tilføjer radioaktivt mærkede nukleotider til PCR termiske cycler. Efter tre replikeringscyklusser, er hvor mange procent af de enkelte DNA strenge radioaktivt mærkede?

a. 0% d. 87,5%
b. 12,5% e. 100%
c. 50%

Match følgende valgmuligheder til udtalelserne i spørgsmål 6 til 9.

a. Antisense d. Southern blotting
b. Kloner e. Vektor
c. Bibliotek

6. Stykker af humant DNA lagret i gærceller.

7. En population af celler, der bærer et ønsket plasmid.

8. Selvreplikerende DNA til transmission af et gen fra en organisme til en anden.

9. Et gen, der hybridiserer med mRNA.

← Forsiden 7.8 – Svarark →