7.8 – Bioteknologi og DNA teknologi – Svarark

Redegør for følgende:

1.

a. Begge er DNA. cDNA er et segment af DNA fremstillet af RNA afhængigt DNA polymerase. Det er ikke nødvendigvis et gen; et gen er en transskripterbar enhed DNA, der koder for protein eller RNA.

b. Begge er DNA. En RFLP er et segment DNA der fremstilles, når en restriktionsnuklease hydrolyserer DNA. Den er normalt ikke et gen; et gen er en transskripterbar enhed DNA, der koder for protein eller RNA.

c. Begge er DNA. En DNA sonde er et kort, enkeltstrenget stykke DNA. Det er ikke et gen; et gen er en transskripterbar enhed DNA, der koder for protein eller RNA.

d. Begge er enzymer. DNA polymerase, syntetiserer DNA er nukleotid ad gangen, ved anvendelse af en DNA skabelon; DNA ligase slutter stykker (strenge af nukleotider) sammen.

e. Begge er DNA. Rekombineret DNA er resultatet af sammenføjning af DNA fra to forskellige kilder; cDNA skyldes kopiering af en streng af RNA.

f. Proteomet er udtryk for genomet. En organismes genom er en komplet kopi af dens genetiske information. Proteiner kodet af dette genetiske materiale omfatter proteomet.

2. I protoplastfusion, smelter to cellevægsløse celler sammen for at kombinere deres DNA. En række genotyper kan fremkomme af denne proces. I b, c og d, er specifikke gener indsat direkte i cellen.

3.

a. BamHI, EcoRI og HindIII fremstiller klæbrige ender.

b. Fragmenter af DNA, fremstillet af det samme restriktionsenzym, vil spontant klistre til hinanden ved deres klæbrige ender.

4. Genet kan være splejset ind i et plasmid og indsat i en bakteriecelle. Som cellen bokser, vil antallet af plasmider stige. Polymerasekædereaktionen, kan lave kopier af et gen, under anvendelse af DNA polymerase og en primer for genet.

5.

6. I en eukaryot celle, kopierer RNA polymerase DNA; RNA bearbejdning fjerner introner og efterlader exonerne i mRNA’et. cDNA kan fremstilles fra mRNA ved revers transskriptase.

7. Se tabel 7.4.1.1 og tabel 7.4.3.1.

8. Du har sikkert brugt få planteceller i en petriskål til dine eksperimenter. Du kan dyrke disse celler på plantecellekulturmedier med tetracyklin. Kun celler med det nye plasmid vil vokse.

9. I RNAi, binder siRNA mRNA og danner dobbeltstrenget RNA, der ødelægges enzymatisk.

10. Retroviridae

Flere svarmuligheder:

1. b 3. b 5. d 7. b 9. a
2. b 4. c 6. c 8. e

← Forsiden