8.4 – Klassifikation af mikroorganismer – Kapitelspørgsmål

Kapitelspørgsmål

Viden og forståelse

Redegør for følgende:

1. Hvilke af de følgende organismer er tættest beslægtede? Er nogen af dem den samme art? På hvad baserer du dit svar?

2 Her er noget yderligere information om de pågældende organismer i spørgsmål 1:

Hvilke af disse organismer er tættest beslægtet? Sammenlign dette svar, med dit svar til spørgsmål 1.

3. TEGN DET Brug de supplerende oplysninger nedenfor, til at konstruere et kladogram, for nogle af de organismer der anvendes i spørgsmål 4. Hvad er formålet med et kladogram? Hvordan adskiller dit kladogram sig fra en dikotomisk nøgle for disse organismer?

4. TEGN DET Brug oplysningerne i tabellen nedenfor, for at fuldføre de dikotome nøgler for disse organismer. Hvad er formålet med en dikotomisk nøgle? Slå hver slægt op i del 9 og giv et eksempel på, hvorfor denne organisme er af interesse for mennesker.

5. NAVNGIV DEN Brug nedenstående dikotome nøgle for at identificere den Gramnegative stav, der forårsagede lungebetændelse hos havoddere. Den er H2S positiv, oxidase positiv og urease positiv.

Flere svarmuligheder:

1. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology adskiller sig fra Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology i at den førstnævnte:

a. Grupperer bakterier i arter
b. Grupperer bakterier ifølge fylogenetiske relationer
c. Grupperer bakterier ifølge patologiske egenskaber
d. Grupperer bakterier i 19 arter
e. Alle de ovenstående

2. Bacillus og Lactobacillus er ikke i den samme orden. Dette indikerer, at følgende ikke er tilstrækkeligt for at tildele en organisme til en systematisk enhed?

a. Biokemiske karakteristika
b. Aminosyresekventering
c. Fagtyping
d. Serologi
e. Morfologiske karakteristika

3. Hvilke af følgende, bruges til at klassificere organismer i riget Fungi?

a. Evne til fotosyntese; besidder en cellevæg
b. Encellede; besidder en cellevæg; prokaryot
c. Encellede; mangler en cellevæg; eukaryot
d. Absorberende; mangler en cellevæg; eukaryot
e. Indtager føde (gennem mund); mangler en cellevæg; flercellede; prokaryot

4. Hvilke af følgende udsagn er falsk om videnskabelig nomenklatur?

a. Hvert navn er specifikt
b. Navne varierer med den geografiske placering
c. Navnene er standardiserede
d. Hvert navn består af et slægtsnavn og et specifikt artsnavn.
e. Det blev først designet af Linnaeus.

5. Du kan identificere en ukendt bakterie ved alle følgende metoder undtagen?

a. Hybridisering af en DNA sonde fra en kendt bakterie med ukendt DNA
b. Lave en fedtsyreprofil for den ukendte bakterie
c. Lave serologiske tests for antigener på den ukendte bakterie
d. Ribosomal RNA sekventering
e. Procentdel af guanin i forhold til cytosin

6. De cellevægsløse mycoplasmaer, anses for at være relateret til Grampositive bakterier. Hvilke af følgende ville give det mest overbevisende bevis for dette?

a. De deler fælles rRNA sekvenser
b. Visse Grampositive bakterier og nogle mycoplasmaer producerer katalase
c. Begge grupper er prokaryote
d. Visse Grampositive bakterier og nogle mycoplasmaer har kok-formede celler
e. Begge grupper indeholder humane patogener

Brug følgende til at besvare spørgsmål 7 og 8:

a. Animalia
b. Fungi
c. Plantae
d. Firmikuter (Grampositive bakterier)
e. Proteobakterier (Gramnegative bakterier)

7. I Hvilken gruppe ville du placere en flercellet organisme, der har en mund og bor inde i den menneskelige lever?

8. I hvilken gruppe ville du placere en fotosyntetisk organisme, der mangler en kerne og har en tynd peptidoglycan cellevæg omgivet af en ydre membran?

Brug følgende til at besvare spørgsmål 9 og 10:

1. 9 + 2 flageller
2. 70S ribosom
3. Fimbrier
4. Kerner
5. Peptidoglycan
6. Plasmamembran

9. Hvilket findes i alle tre domæner?

a. 2, 6
b. 5
c. 2, 4, 6
d. 1, 3, 5
e. Alle seks

10. Hvilket findes kun i prokaryoter?

a. 1, 4, 6
b. 3, 5
c. 1, 2
d. 4
e. 2, 4, 5

← Forsiden 8.5 – Svarark →