9.6 – Prokaryoterne – Domænerne Bacteria og Archaea – Kapitelresumè

Kapitelresumé

9. Introduktion

 • Bergey’s Manual kategoriserer bakterier i taksa, baseret på rRNA sekvenser.
 • Bergey’s Manual lister identificerede karakteristika som for eksempel Gramreaktion. Cellemorfologi, iltbehov og ernæringsmæssige egenskaber.

9.1 De prokaryote grupper

 • Prokaryote organismer, er klassificeret i to domæner: Archaea og Bacteria.

Domænet Bacteria

 • Bakterier er afgørende for livet på Jorden.

9.2 Gramnegative bakterier

9.2.1 Proteobacteria

 • Medlemmerne af rækken Proteobacteria er Gramnegative.
 • Alphaproteobacteria omfatter nitrogenfikserende bakterier, kemoautotrofer og kemoheterotrofer.
 • Betaproteobacteria omfatter kemoautotrofer og kemoheterotrofer.
 • Pseudomonadales, Legionellales, Vibrionales, Enterobacteriales og Pasteurellales er klassificeret som Gammaproteobacteria.
 • Bdellovibrio og Myxococcus i deltaproteobacteria, bruger andre bakterier som bytte.
 • Epsilonproteobacteria omfatter Campylobacter og Helicobacter.

9.2.2 De ikke-Proteobacteria Gramnegative bakterier

 • Cyanobakterier er fotoautotrofer, der bruger lysenergi og CO2 og producerer O2.
 • Lilla og grønne fotosyntetiske bakterier, er fotoautotrofer, der bruger lysenergi og CO2, men ikke producerer O2.
 • Deinococcus og Thermus er resistente over for miljømæssige ekstremer.
 • Planctomycetes, Chlamydiae, Spirochetes, Bacteroidetes og Fusobacteria er rækker af Gramnegative, kemoautotrofe bakterier.

9.3 Grampositive bakterier

 • I Bergey’s Manual, er Grampositive bakterier opdelt i dem der har lav G+C forhold og dem, der har højt G+C forhold.
 • Grampositive bakterier der har lavt G+C forhold, indbefatter almindelige jordbakterier, mælkesyrebakterier og flere humane patogener.
 • Grampositive bakterier der har højt G+C forhold, indbefatter mycobakterier, corynebakterier og actinomycetes.

Domænet Archaea

 • Ekstreme halofile, ekstreme termofile og methanogener er inkluderet i Archaea.

Mikrobiel mangfoldighed

 • Får af det samlede antal forskellige prokaryoter, er blevet isoleret og identificeret.
 • PCR kan anvendes til at afdække tilstedeværelsen af bakterier, der ikke kan dyrkes i laboratoriet.
← Forsiden 9.7 – Kapitelspørgsmål →