9.7 – Prokaryoterne – Domænerne Bacteria og Archaea – Kapitelspørgsmål

Kapitelspørgsmål

Viden og forståelse

Redegør for følgende:

1. Nedenstående beskrivelse kan anvendes til at identificere vigtige bakterier. Skriv en repræsentativ slægt i feltet.

2. Sammenlign hver af følgende:

a. Cyanobakterier og alger
b. Actinomycetes og svampe
c. Bacillus og Lactobacillus
d. Pseudomonas og Escherichia
e. Leptospira og Spirillum
f. Escherichia og Bacteroides
g. Rickettsia og Chlamydia
h. Mycobacterium og Mycoplasma

3. TEGN DET Tegn en dikotomisk nøgle til at differentiere følgende bakterier: cyanobakterier, Cytophaga, Desulfovibrio, Frankia, Hyphomicrobium, methanogener, myxobakterier, Nitrobacter, violette bakterier, Sphaerotilus og Sulfolobus.

4. NAVNGIV DEN Disse organismer er vigtige i spildevandsbehandling og kan producere brændstof til opvarmning af hjemmet og generere elektricitet.

Flere svarmuligheder:

1. Hvis du Gramfarver de bakterier, der lever i den menneskelige tarm, ville du forvente mest art finde:

a. Grampositive kokker
b. Gramnegative stave
c. Grampositive, endosporedannende stave
d. Gramnegative, nitrogenfikserende bakterier
e. Alle de ovenstående

2. Hvilke af følgende hører ikke sammen med de andre?

a. Enterobacteriales
b. Lactobacillales
c. Legionellales
d. Pasteirellales
e. Vibrionales

3. Patogene bakterier kan være:

a. Motile
b. Stave
c. Kokker
d. Anaerobe
e. Alle de ovenstående

4. Hvilke af følgende er en intracellulær parasit?

a. Rickettsia
b. Mycobacterium
c. Bacillus
d. Staphylococcus
e. Streptococcus

5. Hvilken af de følgende betingelser er den mest specifikke?

a. Bacille
b. Bacillus
c. Grampositiv
d. Endosporedannende stave og kokker
e. Anaerob

6. Hvilken af følgende, hører ikke sammen med de andre?

a. Enterococcus
b. Lactobacillus
c. Staphylococcus
d. Streptococcus
e. Alle er grupperet sammen

7. Hvilket af følgende par er uoverensstemmende?

a. Anaerobe, endosporedannende, grampositive stave – Clostridium
b. Fakultativt anaerobe, gramnegative stave – Escherichia
c. Fakultativt anaerobe, gramnegative stave – Shigella
d. Pleomorfe, grampositive stave – Corynebacter
e. Spirochete – Helicobacter

8. Spirillum er ikke klassificeret som en spirochete fordi spirocheter:

a. Ikke forårsager sygdom
b. Besidder aksiale filamenter
c. Besidder flageller
d. Er prokaryoter
e. Ingen af ovenstående

9. Da Legionella var nyopdaget, hvorfor blev den klassificeret sammen med pseudomonaderne?

a. Den er et patogen
b. Den er en anaerob, grampositiv stav
c. Den er vanskelig at dyrke
d. Den findes i vand
e. Ingen af ovenstående

10. I modsætning til violette og grønne fototrofe bakterier, cyanobakterier

a. Producerer ilt under fotosyntesen
b. Kræver ikke lys
c. Bruger H2S som elektrondonor
d. Har en membranindelukket kerne
e. Alle de ovenstående

← Forsiden 9.8 – Svarark →